Stödet till ekonomiskt utsatta ojämnt fördelat över landet

>> Tillgången till budget- och skuldrådgivning varierar mycket i landets kommuner. På många håll är behovet betydligt större än tillgången vilket leder till långa väntetider och att rådgivningen inte är likvärdig. Det visar en kartläggning som Konsumentverket har gjort. Det övergripande målet för kommunernas budget- och skuldrådgivning är att genom ekonomisk rådgivning bidra till att Läs mer…