Kategori: DIGITALT

VÅRD —
”Adhd på nätet” ska göra specialistvården mer tillgänglig

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

STUDIE | ChatGPT kan producera medicinska journalanteckningar tio gånger snabbare än läkare