VÅRD —
”Adhd på nätet” ska göra specialistvården mer tillgänglig

| PSYKIATRI |
Adhd-diagnoser har ökat kraftigt i hela Sverige de senaste åren, så även i Uppsala län. Behandling på nätet ska öka tillgängligheten till vård inom specialistpsykiatrin på Akademiska sjukhuset.

“Adhd på nätet vid Akademiska sjukhuset” är en nystartad, helt digital mottagning, för diagnostiserade vuxna patienter som behöver uppföljning av sin läkemedelsbehandling.

– Under första året kommer vi att erbjuda behandling på nätet till cirka 500 patienter, för att sedan kontinuerligt erbjuda fler patienter fortsatt läkemedelsbehandling på den nya mottagningen, säger Claudia Ring, avdelningschef för Adhd på nätet och Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna vid Akademiska sjukhuset. Målgruppen är patienter som har satts in på läkemedelsbehandling för sin adhd och där behandlingen har bedömts som effektiv och stabil över tid.

Enligt uppgifter från Socialstyrelsen har cirka tre procent av vuxna adhd. Denna procentsats förväntas öka utifrån att allt fler barn och unga får diagnos, vilket innebär att det finns en mycket stor efterfrågan på behandling även i vuxen ålder.

På Akademiska sjukhuset är remissinflödet av nya patienter till Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna stort och ökar för varje år. Ökningen av patienter och riskerna för långa vårdköer fick David Ardler, tidigare avdelningschef, att starta ett utvecklingsarbete som ledde fram till den nya digitala mottagningen. Satsningen tog extra fart i samband med coronapandemin och mottagningen har erbjudit tjänsten webtidbok sedan 2019.

– En fördel med ett helt digitalt arbetssätt är den stora flexibilitet som patienterna upplever när de kan boka in sig på läkemedelsuppföljningar på tider som passar dem och kunna delta i videobesöken var de än befinner sig. Dessutom kan och önskar många patienter ta ett större ansvar för sin behandling, framhåller Claudia Ring och fortsätter:

– Den nya mottagningen är ett komplement som ökar tillgängligheten på den mer traditionella mottagningen, som är kvar för patienter som i behov av mer omfattande specialistvård. Det är ett led i vår strävan mot en effektiv och nära vård där patienten är medskapare.

Katarina Danielsson, medicinskt ledningsansvarig på mottagningen, tillägger att möjligheten att själv få boka sina tider och skicka in parametrar via 1177 även ökar känslan av delaktighet och ansvaret för sin egen behandling. För att underlätta för patienter att komma ihåg att boka in sina tider och att komma på dessa är Automatiska påminnelser aktiverade. Detta leder också till att färre patienter uteblir från eller ombokar sina besök.

Responsen på den digitala mottagningen har varit positiv från både medarbetare och patienter.

– Vi är glada över att vara delaktiga i det fortsatta utvecklingsarbetet och på detta sätt kunna bidra med flexibel vård med bibehållen kvalitet, avslutar Claudia Ring.

 

Extern skribent: Akademiska sjukhuset | 2024-06-12

 

 

 

 

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”