EKONOMI | Uppsalas universitet är ekonomiskt välskötta

• BUDGETUNDERLAG • Universitet | Sveriges lantbruksuniversitet (SLU / Uppsala universitet (Uu) / Uppsalamagasinet Luthagsnytt I veckan som gick presenterade vår stads två stora universitet sin ekonomi. Och det ser bra ut, att döma av uppgifter de båda lärosätena har delgivit media:  • >> UPPSALA UNIVERSITET: Uppsala universitets årsredovisning som fastställdes av konsistoriet idag visar Läs mer…

EKONOMI | Så ska Akademiska sjukhuset nå en ekonomi i balans

• BESPARINGAR • Sjukvård | Akademiska sjukhuset (UAS) >> 2019 gjorde Akademiska sjukhuset ett underskott på 527 miljoner. För att nå balans i ekonomin till 2022 sjösätts nu ett omfattade åtgärdspaket med omedelbar verkan. Åtgärderna innebär minskande kostnader för hyrpersonal men också personalminskningar. Anställningsstopp införs för läkare, handläggare och administrativ personal. Kostnader för resor och Läs mer…

Region Uppsala | Regionala utvecklingsanslag är nu fördelade

• EKONOMI • Fördelning | Budget / Region Uppsala >> Cirka 13,2 miljoner kronor till regional utveckling, och cirka 22,4 miljoner kronor till bland annat Upplandsstiftelsen. Vid sitt möte godkände regionstyrelsen fördelningen av utvecklingsanslagen för år 2020, liksom medlems- och serviceavgifter. De poster som klubbades liknade i mångt och mycket hur det har sett ut Läs mer…