SVERIGE | Historiskt få bostadsinbrott – men Uppsala gåt mot strömmen

• KRIMINALITET • STATISTIK | Bostadsinbrott / If Skadeförsäkring

>>
Bostadsinbrotten ligger på en historiskt låg nivå i Sverige. Färska siffror, som försäkringsbolaget If analyserat, visar att antalet anmälda stölder i bostäder är lägre än på 40 år. Men huvudstadsregionen går mot trenden. I Uppsala och Stockholm har anmälningarna ökat på fem års sikt.

I sin årliga kartläggning har försäkringsbolaget If analyserat hur många inbrottsstölder som sker i relation till antalet bostäder i ett område, med hjälp av statistik från Brottsförebyggande rådet och SCB.

I hela landet anmäldes 14 648 stöldinbrott under 2019, vilket är en historiskt låg nivå. Brås statistik över anmälda brott går tillbaka till 1982. Fjolårets nivå är den lägsta som registrerats.

Men trots att trenden i landet pekar nedåt finns tydliga regionala avvikare. På fem års sikt har antalet anmälda bostadsinbrott ökat i bland annat Uppsala och Stockholm och kommuner som Vallentuna, Knivsta och Solna. I Heby har de mer än fördubblats. 

(Se bilaga, karta nummer 1, förändring över tid.)

Det är framför allt i södra Sverige som antalet anmälningar minskat kraftigt, efter satsningar på brottsförebyggande åtgärder. I till exempel Kävlinge, Lomma och Osby har antalet anmälningar mer än halverats de senaste fem åren.
.

Flest inbrott sker i storstadskommuner

För att kunna ser hur utsatt en kommun är för inbrott är det viktigt att se hur många anmälningar som gjorts i relation till antalet hushåll.

Generellt är det storstadskommuner som ligger högst på listan här, men förra året var det istället en liten ort i Västmanland som var värst utsatt. I Skinnskatteberg anmäldes 23 inbrott 2019, vilket motsvarar 10 inbrott per 1000 hushåll, högre än någon annan kommun.

Det är därmed första gången på flera år som Danderyd inte toppar listan, även om kommunen tillsammans med flera andra Stockholmsnära kommuner hamnar högt på listan.

– Vilka områden ligorna väljer att koncentrera sig på kan skilja sig från år till år. Förra året ser vi att de riktat in sig på Uppsala och Stockholm. Problemet är att vi inte vet var de kommer att slå till nästa gång. Det är viktigt att alltid vara aktsam och noga med att skydda sig, säger Josefin Hamilton, ansvarig för skadeförebyggande arbete på försäkringsbolaget If. 

(Se bilaga, karta nummer 2, värst drabbade kommuner.)

– Det rör sig sällan om spontaninbrott begångna av enskilda gärningsmän som snabbt behöver pengar. I majoriteten av fallen handlar det om välorganiserade ligor, ofta utländska, säger Josefin Hamilton.

Mest kostar inbrotten i och runt storstäderna. Ett genomsnittligt inbrott i en lägenhet försäkrad hos If kostar 25 000 kronor i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Villainbrott i storstadslänen landar på över 30 000 kronor.

I hela landet ligger uppklarningsprocenten för bostadsinbrott på 3 procent, enligt de senaste siffrorna från Brå.

.
Bland de hushåll som drabbas av inbrott är smycken, klockor och kontanter vanligaste stöldgodset.

– Tjuvar vill helst ha saker som är lätta att både bära med sig och sälja vidare. Det gäller att få med sig så stora värden som möjligt på ett enkelt sätt. En vanlig metod är att tjuven direkt postar stöldgodset till utlandet, för att inte ertappas med det. Just nu ser vi att guld är mest eftertraktat – särskilt nu när guldpriset är så högt. Vi ser också att det görs inbrott för att komma åt bilnyckeln och därmed få lättare tillgång till bilen, säger Josefin Hamilton.

If är mycket positiva till Grannsamverkan – det vill säga när de boende i ett område under organiserade former håller uppsikt över varandras boende och upprättar kommunikationskanaler för misstänkta händelser – som en beprövat effektiv metod för att minska risken för inbrott.

– Grannsamverkan är en av de mest effektiva insatserna för att hålla inbrottstjuvar borta. Bra kontakt med grannarna minskar risken för bostadsinbrott betydligt, och vi har också sett att det leder till förbättrad trygghetskänsla. Det är något som vi länge har uppmuntrat, säger Josefin Hamilton.

Förra året presenterade organisationen Samverkan mot brott (SAMBO) resultatet av en två år lång studie över hur antalet brott i ett bostadsområde påverkas av grannsamverkan. Resultatet var att antalet inbrott minskade med 36 procent i områden där grannsamverkan initierats, samtidigt som initiativet ledde till ett ökat antal gripanden av Polisen och en förbättrad trygghetskänsla bland de boende.
.

FAKTA
Detta stjäls mest vid bostadsinbrott:

 1. Smycken (framförallt guld)
 2. Klockor
 3. Kontanter
 4. Surfplatta, mobil, laptop
 5. Pass
 6. Silverföremål
 7. Väskor och kläder
 8. Parfym
 9. Alkohol

( Källa: If )
.
.

Tips: Så stoppar du tjuven!

 • Se till att ha ett lås avsett för ytterdörrar och ha gärna dörren låst även om du är hemma.
 • Bor du i hus eller har lägenhet i markplan ska du ha lås även på fönster, balkong- och altandörrar.
 • Starta Grannsamverkan i ditt bostadsområde.
 • Märk dina värdesaker med MärkDNA​ och skriv upp dem på en inventarielista. Sätt upp MärkDNA-dekaler på utsidan av bostaden, det har en avskräckande effekt enligt kriminologerna vid Malmö Högskola.
 • Låt inte värdesaker ligga framme så att de syns genom fönster och altandörrar. Förvara gärna dyrbara smycken, pass och andra värdesaker i kassaskåp, säkerhetsskåp eller bankfack.
 • Se till att du har bra utomhusbelysning vid alla entréer till huset. Det finns sensorstyrda lampor som tänds när någon närmar sig dörren.
 • Låt bostaden se bebodd ut även om du är bortrest. Använd timer till belysning, låt kläder, böcker och tidningar ligga framme så att det ser ut som att du är hemma. Be någon ta hand om posten, skotta snö på vintern och klippa gräset på sommaren, och lägga sina sopor i din soptunna etc.
 • Lås fast cyklarna om de förvaras utomhus. Samma sak gäller för stegar.

.

.

Rank

Län

Antal per 1 000 hushåll (2019)

Ökning/minskning (fem år)

1

Stockholms län

4.8

4.7%

2

Skåne län

3.7

-44.6%

3

Örebro län

3.2

2.5%

4

Västra Götalands län

3

-23.9%

5

Uppsala län

2.9

15.4%

6

Södermanlands län

2.8

-23.1%

7

Västmanlands län

2.3

-28.2%

8

Hallands län

2.2

-41.8%

9

Kalmar län

2.2

-36.1%

10

Kronobergs län

2.2

-42.6%

11

Dalarnas län

2.1

-15.4%

12

Blekinge län

2

-26.7%

13

Gävleborgs län

2

-19.2%

14

Jönköpings län

2

-37.5%

15

Värmlands län

2

-22.9%

16

Västernorrlands län

1.9

-32%

17

Jämtlands län

1.7

-6.7%

18

Västerbottens län

1.7

-15.8%

19

Östergötlands län

1.6

-34.6%

20

Gotlands län

1

0%

21

Norrbottens län

1

-21.1%

.
.

Metod:

Den här nyheten bygger på preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet över antalet anmälda brott.

När vi här talar om bostadsinbrott avser vi de brott som Brå kategoriserar som inbrottsstöld villor, radhus och lägenheter. Stölder mot fritidshus och källare är inte inräknade. Inte heller inbrottsstölder mot affärslokaler.

Vid jämförelser mellan län och kommuner har vi räknat på antalet anmälda brott i förhållande till antalet hushåll i kommunen/länet. Uppgifter om antalet hushåll kommer från SCB.

Förändring över tid” har vi räknat ut som medeltalet för antalet anmälda brott per hushåll de senaste tre åren (2017–2019) i förhållande till antalet anmälningar år 2012–2014.

Brå presenterar inte själva statistik på länsnivå. För att ändå få en bild av situationen i alla län har vi summerat antalet anmälningar i länets kommuner. Det innebär att anmälningar, där det inte bokförts någon kommun, saknas i den här sammanställningen.
.
.
<<
__________________________________________
Artikelförfattare: If Skadeförsäkring | 2020-01-21

 

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer