Uk och TRIS i gemensamt krafttag mot hedersförtryck

• KVINNA • Fadimedagen | Jämställdhet / Hederskulturer / TRIS / Uppsala kommun (Uk)

BILDEN:
Det nya utbildningspaketet lämnas över från TRIS till Uppsala kommun. På bild från vänster, My Hellberg och Mariet Ghadimi från TRIS, Cilla Peiro, rektor på Gränbyskolan, Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden, Eva Christiernin (S), ordförande i socialnämnden och Katja Friberg, avdelningschef socialförvaltningen. (Foto: Uppsala kommun)
>>

Fadimedagen uppmärksammas i år med lanseringen av ett nytt utbildningspaket som ska hjälpa pedagoger i grundskolan och gymnasieskolan samt anställda vid socialförvaltningen att bli bättre på att bemöta barn och unga som lever i en hederskontext. De riktade utbildningarna är framtagna av TRIS – Tjejers rätt i samhället i samarbete med Uppsala kommun (Uk).

Att förbättra arbetet kring hedersrelaterat våld och förtryck är ett prioriterat utvecklingsområde för Uppsala kommun. Därför har kommunen fördjupat samarbetet med TRIS – Tjejers rätt i samhället och tillsammans tagit fram riktade utbildningspaket till medarbetare vid grundskolan och gymnasieskolan samt inom socialförvaltningen. 

– Idag inleds en utbildning för den nya gruppen socialsekreterare som är utsedd att arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck. Genom att vässa kompetensen kommer vi kunna göra skillnad för flera barn och unga som idag lever under detta oacceptabla förtryck, säger Eva Christiernin (S), ordförande i socialnämnden.

Som en del i satsningen kommer även boxar med utbildningsmaterial som tagits fram av TRIS att skickas ut till samtliga grundskolor och gymnasieskolor i Uppsala kommun. Materialet är uppbyggt som ett årshjul med tips och råd kring agerande inför och efter olika händelser under året, som exempelvis skollov.

– Alla grundskolor och gymnasieskolor får detta utbildningsmaterial vilket skapar förutsättningar för att de som jobbar nära barn och elever varje dag kan få större kunskap om hedersrelaterade frågor och kunna agera snabbt för att hjälpa. Vi behöver ha ett strukturerat arbetssätt för att det ska ge resultat, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Den nya utbildningssatsningen mot hedervåld och förtryck lanseras på Fadimedagen den 21 januari, en dag då det känns extra angeläget att sätta fokus på dessa frågor.

– Den 21 januari är dagen då vi minns Fadimes öde med sorg, men i dag vi blickar också framåt. Vårt samarbete med kommunen kring den här utbildningen är ett samarbete som gör skillnad på riktigt, säger My Hellberg, kanslichef på TRIS.

<<
_________________________________________________________________
Artikelförfattare: Uppsala kommun (Uk)

Fler nyheter

RANKING | Akademiska sjukhuset ett av världens bästa sjukhus

NÄRINGSLIV • SKOLA | Möt morgondagens entreprenörer på UF-mästerskapet

KULTUR | Youssou N’Dour till UKK

FORSKNING | Nytt världsrekord för CIGS-solceller till Uppsala universitet

Vi | Anonyma stödsamtal ska få fler att våga söka hjälp

Enligt redaktören: I am nineteen going on twenty, la la …