Partnerskap ingås för bredare fritidsverksamhet för barn och unga

• IDROTT / FRITID • KUTUR | Jämlikhet / Uppsala KFUK-KFUM / Uppsala kommun (Uk)

BILDEN: Barn på lägervecka på Alnäs
>>
Uppsala kommun, genom kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden, ingår ett Idéburet offentligt partnerskap med Uppsala KFUK-KFUM för perioden 2020–2023. Målsättningen är att kunna erbjuda en mer tillgänglig och jämlik kultur- idrott- och fritidsverksamhet för alla barn och unga.

Avtalet undertecknas den 20 januari klockan 13.00 på ungdomskulturhuset Leoparden på Svartbäcksgatan 20 dit media är välkommen att delta. Syftet med partnerskapet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för barn och unga på deras fritid och verka för att alla barn och ungdomar oavsett bakgrund ska ha möjlighet till en aktiv fritid.

– I Uppsala ska alla barn och unga ha möjlighet till en tillgänglig och meningsfull fritid. Det är viktigt både för de ungas livskvalitet och för att skapa ett tryggare Uppsala. Därför känns det väldigt positivt att vi kan skapa ett fördjupat samarbete med KFUM och deras varierade utbud av verksamheter, säger Linda Eskilsson (MP), kulturnämndens ordförande.

Undersökningar visar att barn och unga mår allt sämre. Inte alla har tillgång till fritidsaktiviteter, och fler flickor än pojkar uppger att de inte har råd att delta i en fritidsaktivitet. Hos personer med funktionsnedsättning finns en särskild utsatthet, och hos HBTQ-ungdomar. En tillgänglig kultur- idrotts- och fritidsverksamhet är en viktig främjande insats för att alla unga ska känna att de har en tillhörighet och något meningsfullt att göra.

– Det behöver finnas platser och aktiviteter där unga oavsett bakgrund och socioekonomiska förutsättningar kan känna sig trygga och välkomna. Ett förstärkt samarbete med KFUM är ett viktigt steg mot en jämlikare fritidsverksamhet i kommunen. Vi måste jämna ut de skillnader som finns i barns olika förutsättningar att ha en aktiv och meningsfull fritid, säger Maria Patel (S), idrotts- och fritidsnämndens ordförande.

KFUM har en bred barn- och ungdomsverksamhet med fritidsklubb och fritidsgård i Gottsunda, dagläger på friluftsgården Alnäs i Graneberg och ungdomskulturhuset Leoparden på Svartbäcksgatan som alla ingår i partnerskapet, samt utöver det olika idrottsaktiviteter. Kulturnämnden och idrott- och fritidsnämnden har gett stöd till föreningens verksamhet under många år och är därmed naturliga parter i överenskommelsen.

– KFUM Uppsalas målsättning är att skapa trygga mötesplatser där barn- och unga har möjlighet att utveckla sig själva. I det arbetet är vi gärna en fortsatt viktig kraft i Uppsala. Vi är både stolta och nöjda över att ingå ett partnerskap med Uppsala kommun. Vi är övertygade om att det är en utveckling som underlättar vårt arbete med att ständigt möta de behov barn och unga har i dag, säger Thomas Tjäder, ordförande i Uppsala KFUK-KFUM.

<<
___________________________________
Artikelförfattare: Uppsala kommun (Uk)

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer