MAT & HÄLSA | Just nu många som blir sjuka av norovirus i ostron

• VARNING • Tips & Råd | OSTRON / Livsmedelsverket

Illustrationsbild: Ostron
>>
Under december och januari har ovanligt många blivit sjuka efter att ha ätit ostron. I första hand är det franska ostron som orsakat sjukdom.

Det är inte ovanligt att ostron orsakar magsjuka under vintern, men i år är det ovanligt många fall. Det har varit utbrott av magsjuka ibland annat Frankrike, Nederländerna, Italien och Sverige. Symtomen har i de allra flesta fall stämt med de för norovirus – eller vinterkräksjuka som det också kallas. I en del fall har det även kunnat bekräftas med hjälp av mikrobiologiska analyser. Personerna som blivit sjuka har ätit ostron. Norovirus har också påvisats i ostron, både i prov som analyserats på Livsmedelsverket och i andra länder.

I Sverige har utbrott av norovirus kopplat till ostron förekommit i flera kommuner i december och januari. Sammanlagt har ett sjuttiotal personer hört av sig till sjukvården och sökt hjälp. Det kan naturligtvis finnas fler som varit sjuka utan att ha kontaktat sjukvården.

EXTRA LÄSNING OCH TIPS FRÅN LIVSMEDEDELSVERKET

Ostron och musslor ska vara kontrollerade

Färska musslor och ostron måste vara kontrollerade för att få säljas. Kontrollen innebär att musslor, ostron och det vatten de lever i regelbundet undersöks för bakterier och algtoxiner. Däremot finns det ingen regelbunden kontroll av norovirus.

Förpackningen eller nätet som kontrollerade ostron och musslor säljs i måste vara tydligt märkt.  Märkningen består av en oval symbol med landskod och ett specifikt anläggningsnummer på EU-godkänd livsmedelsanläggning.

Nedan visas exempel på hur märkning från en svensk godkänd EU-anläggning kan se ut. XXXX symboliserar det specifika anläggningsnumret som varje godkänd anläggning har. Alla EU-godkända livsmedelsanläggningar ska ha denna symbol, inte bara de som producerar musslor och ostron.

Livsmedelsverket kontrollerar
Livsmedelsverket ansvarar för kontroll av musslor och ostron i Sverige. De havsområden där musslor och ostron odlas eller där ostron plockas kallas produktionsområden. Dessa kontrolleras varje vecka. Om EU:s gränsvärden överskrids i ett produktionsområde, stängs det för skörd tills halterna har sjunkit. Det finns information om vilka produktionsområden som är öppna eller stängda på Livsmedelsverkets webbplats.

Så minskar du risken att bli sjuk av musslor och ostron
Ät inte okontrollerade musslor och ostron som plockats direkt från hav och strand då dessa kan innehålla hälsoskadliga bakterier, virus och algtoxiner.

Upphettning
Både bakterier och virus i musslor och ostron dör av värme. De flesta bakterier dör vid 70 ℃, medan virus kräver högre temperaturer för att dö. Därför är upphettning som kokning eller motsvarande värmebehandling det bästa sättet att minska risken för att bli sjuk av hälsoskadliga bakterier och virus i musslor och ostron. Det går fortare att döda bakterier och virus om musslorna kokas i vätska istället för ångkokas.

När musslan öppnar sig under upphettningen kan ånga eller kokande vätska lättare tränga in i musselköttet och döda eventuella bakterier eller virus.  Det kan dock krävas ytterligare ett par minuter i kokande vatten eller ånga efter det att musslan öppnat sig för att alla bakterier och virus ska dö.

I en stor volym tar det förhållandevis lång tid att komma upp i temperatur och för trånga kokkärl kan rent fysiskt hindra skalen att öppna sig. Därför är det bra att koka färre antal musslor åt gången, gärna under lock och med omrörning då och då. Då kan fler musslor öppna sig och bli tillräckligt upphettade.

Till skillnad från bakterier och virus tål marina algtoxiner värme och förstörs inte vid tillagning.

<<
__________________________________________
Artikelförfattare: Livsmedelsverket | 2020-01-15

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”