Ärkebiskopen deltar i FN:s internationella befolknings- och utvecklingskonferens

• FN-KONFERENS • Världen |  Ärkebiskop Antje Jackelén / Svenska kyrkan

BILD: Ett hälsocenter som erbjuder en särskild avdelning för kvinnor som befinner sig långt fram i graviditeten. Det finns för att de blivande mödrarna ska slippa påfrestande resor på väg till förlossningen.

>>
Idag börjar FN-konferensen Nairobi Summit i Kenya och ärkebiskop Antje Jackelén är inbjuden av UNFPA (United Nations Population Fund) att tala kring tro och SRHR – sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Hon kommer även att ingå i den svenska delegationen som leds av biståndsminister Peter Eriksson. Mötet har fokus på hållbarhetsmål 3, hälsa och välbefinnande, samt 5, jämställdhet.

Konferensen firar i år sitt 25-årsjubileum när man träffas i Nairobi. Syftet är att föra samman bland annat statschefer, ministrar, parlamentariker, opinionsledare, civilsamhället, trosbaserade organisationer, och andra aktörer som vill främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inom ramen för Agenda 2030. Det handlar om att minska orättvisor och ojämlikhet i världen genom att förebygga bland annat mödradödlighet, sexuellt och genusbaserat våld samt barnäktenskap och könsstympning.

– SRHR och jämställdhet är en av ACT Svenska kyrkans prioriterade utvecklingsfrågor, både teologiskt och i påverkansarbete samt inom humanitärt stöd. Därför är det viktigt att vi finns med där världens beslutsfattare möts för att diskutera och besluta kring dessa frågor. På gott och ont har trosbaserade organisationer en avgörande roll i dessa frågor, säger ärkebiskop Antje Jackelén som är en av flera religiösa ledare på plats i Nairobi.

Förutom Svenska kyrkan ingår i den svenska delegationen representanter från bland annat Karolinska institutet, Lunds universitet, Folkhälsomyndigheten, Sida, Plan, RFSU och FN-förbundet. Konferensen avslutas på torsdag.

Fakta om SRHR
SRHR består av fyra olika delar: sexuell hälsa, reproduktiv hälsa samt sexuella rättigheter och reproduktiva rättigheter. Det handlar om rätten att bestämma över den egna kroppen, sexualiteten, samlevnad, mödrahälsa och reproduktiva valmöjligheter. Detta kan innebära allas rätt till sexualundervisning, att verka mot icke diskriminering på grund av kön eller sexualitet, allas jämlika tillgång till mödrahälsovård eller annan reproduktiv hälsovård, att verka mot barnäktenskap och könsstympning, och att verka mot sexuellt våld.

_____________________________
Artikelförfattare:

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck