Fest hölls i Stabby prästgård till 200-årsminnet av Bábs födelse

• RELIGION • Livsåskådning |Baha’i / Gästskribent Jörgen Mattsson
Denna artikel är författad av Jörgen Mattsson, sekreterare i Baha’i-samfundet i Uppsala. Texten representerar författarens, och inte nödvändigtvis Uppsalamagasinet Luthagsnytts, åsikter. // Peder Strandh, chefredaktör UMLN


>>
För 200 år sedan föddes Báb (Siyyid ’Alí Muḥammad Shírází) i Persien och förkunnade att en ny religiös era hade inletts. Runt om i världen firar i dagarna miljontals bahá’íer denna historiska händelse.

Den 28 oktober bjöd Uppsala bahá’í-samfund in till fest i Stabby prästgård med anledning av 200-årsfirandet av Bábs födelse. Báb, som är en självständig gudsuppenbarare, framträdde år 1844 i Persien och förkunnade att en ny religiös era hade inletts. Han bröt med många av dåtidens religiösa dogmer och lagar vilket gav upphov till en oro utan motstycke i Persien. Motståndet hos prästerskapet och statsmakten ledde slutligen till att han blev arkebuserad i staden Tabriz år 1850. Nathan Söderblom, som själv bodde på Stabby prästgård, nämner Báb och hans läras snabba spridning i sin bok ”Främmande religionsurkunder” från 1908.

BILD: Bábs helgedom på Karmelberget i Haifa, Israel.

Under sitt relativt korta liv hann Báb dock författa en mängd skrifter vilka berörde en mångfald ämnen och erbjöd ett nytt sätt att tolka och förklara metafysiska begrepp. Bland annat menade Báb att allt som finns i universum är en återspegling av Gud, och att himmel och helvete är andliga begrepp, inte fysiska platser. Han påbjuder allmän utbildning och jämställdhet mellan man och kvinna. Men hans viktigaste uppgift var att förbereda vägen för ännu en gudsuppenbarare, Bahá’u’lláh, som skulle ange riktlinjerna för utvecklingen mot en enad värld.

Kvällen (i Stabby prästgård, red) till ära hade ett fyrtiotal besökare samlats i det anrika Stabby prästgård för att ta del av programmet som bestod av stämningsfull levande musik framförd av Susanne och Eric Francett på fiol, sång och kontrabas(se bild ovan) varvat med redogörelser och glimtar ur Bábs liv.

Med avstamp i dåtida livsöden fick åhörarna ta del av hur Bábs uppenbarelse påverkade människors liv på djupet. Bland andra förmedlades berättelsen om Tahirih, som förutom att besitta stora kunskaper i teologi även var en stor poet och den första persiska kvinnan att offentligt ta av sig slöjan. Innan hon kvävdes till döds och kastades i en brunn lär hon ha sagt ”Ni kan döda mig när ni vill, men ni kan inte stoppa kvinnornas frigörelse!”.

Efter programmet i prästgården dukades det upp mat och resten av kvällen förflöt i en anda av glädje och trevlig samvaro.

*Läs mer om Bahá’í på Wikipedia

<<|

___________________________________________________________________
Textförfattare: Jörgen Mattsson, sekreterare i Baha’i-samfundet i Uppsala

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck