Unikt projekt: Arbetsintegrerad öppenvårdsbehandling blir ordinarie verksamhet

• UPPSALA STADSMISSION • VÄLFÄRD | Samhälle / Uppsala Stadsmission

>>
I tre år har Stadsmissionen drivit projektet arbetsintegrerad öppenvårdsbehandling med stöd från Allmänna arvsfonden. I projektet har människor fått behandling för sitt alkohol-och drogberoende samtidigt som de fått arbetsträna i Stadsmissionens verksamheter.
 

Ambitionen har varit att bryta beroende och öka möjligheterna till en återkomst på arbetsmarknaden. I samband med att projektet med allmänna arvsfonden tar slut i år kommer verksamheten att bli ordinarie inom Stadsmissionen.

– Vi har sett att behovet av en sådan här verksamhet är stort! I och med projektet har vi haft möjligheten att skapa en verksamhet som arbetar utifrån hela individen. Vi kombinerar arbete i våra sociala företag med beroendebehandling, det ger oss en möjlighet att finnas med och stötta i flera sammanhang, säger Emilia Dahlström som är föreståndare på Öppenvård.  Exempelvis har vi kunnat se hur en person fungerar i en arbetsmiljö för att sedan fånga upp det i behandlingsrummet och prata vidare om det där. Det har varit värdefullt att få ett bredare perspektiv och det har inneburit en stor skillnad från att ha ett behandlingstillfälle i veckan.  

Verksamheten som är unik i Uppsala har kunnat ta emot 21 personer sedan start. De som börjat i projektet har alla haft behov av en integrerad insats där man fokuserar på både beroende och återgång till arbetsmarknaden.

– Det har varit tre spännande och intensiva år! Projektet har utvecklats under resans gång och utifrån deltagarnas behov. Vi har kontinuerligt utvärderat och korrigerat vårt upplägg och känner nu att vi har hittat rätt, fortsätter Emilia Dahlström. 

Arbete har varit centralt för alla, men utöver det har deltagarna haft behov av olika typer av stöd. För vissa har det inneburit stöd i sjukvårdskontakt för att få rätt medicinering, medan andra har fått stöd i att ordna med ekonomi. För några har möjligheten att vara på en arbetsplats inneburit en ökad självkänsla och ett ökat självförtroende.

På fredag, den 15 november kl. 9-11.15 hålls ett seminarium för att summera projektet och blicka framåt.
Plats: Bolandsgatan 15 C  <<


__________________________________________________________
Artikeln bygger på ett pressmeddelande från Uppsala Stadsmission

Fler nyheter

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord