Uppsalahems hyresjustering är nu klar

• EKONOMI • Hyresbostäder | Hyra / Uppsalahem

>>
Efter beslut i Hyresmarknadskommittén är Uppsalahems hyresjustering klar. Den genomsnittliga höjningen blev 2,25%, vilket ger Uppsalahem ett bra utgångsläge för att fortsatta ge våra hyresgäster trygga och trivsamma hem och kvarter.

Hyresrätten fyller en viktig funktion på Uppsalas bostadsmarknad och byggande av nya hyresrätter har ökat markant under de senaste fem åren. Däremot har det allmänna kostnadsläget och inflationsutvecklingen inte följts av hyresjusteringar i motsvarande nivå, vilket har skapat osäkerhet bland aktörer på hyresmarknaden.

– Hyresmarknadskommitténs beslut visar på ett trendbrott, där vi som hyresvärd fått bättre gehör för våra väl underbyggda argument när det gäller att få täckning för våra kostnadsökningar. Det här ger en viktig signal till hyresmarknaden – att investera i våra fastigheter och hyresgästers trivsel är en viktig insats som premieras, säger Benny Enholm, förvaltningschef på Uppsalahem.

För att få full täckning för långsiktiga investeringar hade Uppsalahem yrkat på en hyreshöjning om 3,0%, vilket flera andra bostadsbolag både inom allmännyttan och den privata sfären också gjort. Under 2019 hamnade hyresjusteringarna i Sverige på strax under 2%, vilket är en för låg nivå givet branschens nuläge och kommande utmaningar.

– För genomsnittlig bostad hos Uppsalahem blir höjningen ca 170 kronor/månad (80 kvm, hyra ca 7 000 kr). Den blir något lägre för bostäder med IMD (individuell mätning och debitering av vatten) och något högre för de utan IMD, fortsätter Benny Enholm.

Hyreshöjningen sker från den 1/9 2019 och kommer att retroaktivt att komma på novembers hyresavi. <<

__________________________________________________
Textförfattare: Uppsalahem AB | Publ. 11 november 2019

Fler nyheter

TRÄDGÅRD | Så minskar du risken för gräsbränder

FLOGSTA | Uppsalahem satsar på ljuskonst i studentområde

SAMHÄLLE | ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall