MEDICIN: Dödlighet i brustet kroppspulsåderbråck minskar i Sverige

FORSKNING / HÄLSA / SVERIGE / ANNALS OF SURGERY / UPPSALA UNIVERSITET

>> 
Risken att dö på grund av kroppspulsåderbråck går stadigt ned i Sverige. Det har en forskargrupp vid Uppsala universitet kunnat fastslå efter en omfattande genomgång av alla personer som drabbats av brusten kroppspulsåder i Sverige under 20 års tid. Resultaten, som publiceras i tidskriften Annals of Surgery, visar att nya operationstekniker och införandet av screening ligger bakom den förbättrade överlevnaden.

Brusten kroppspulsåder är en åkomma som är direkt livshotande och kräver ett snabbt omhändertagande med operation för att den drabbade ska kunna överleva. Fram tills för cirka 20 år sedan var enda operationsalternativet att man bytte ut den trasiga delen av kroppspulsådern i magen mot ett konstgjort kärl, en av de mest krävande operationer att genomgå som patient.

I början av 90-talet utvecklades en ny, för patienten mildare, operationsteknik där det konstgjorda kärlet istället förs in via ljumskens blodkärl med kateterteknik och röntgengenomlysning. Denna metod som kallas EVAR (Endovascular aortic repair) har under de senaste 15 åren fått en allt större spridning i Sverige för behandling av brusten kroppspulsåder. Med den tidigare tekniken var det främst människor under 80 år och som var förhållandevis friska, som klarade av att genomgå operationen. Studien visar att införandet av den nya operationstekniken inneburit att fler som drabbas av brusten kroppspulsåder kunnat erbjudas operation, vilket resulterat i förbättrad överlevnad.

Studien visa även att andelen människor i Sverige som drabbas av kroppspulsåderbråck och bristning av den samma, totalt sett minskar. Detta dels tack vare att en minskande andel av befolkningen i Sverige röker. Rökning är nämligen den största orsaken till att utveckla kroppspulsåderbråck. Vidare erbjuds sedan cirka 10 år tillbaka alla 65-åriga män i Sverige screening för kroppspulsåderbråck. Screeningen har resulterat i att fler bärare av kroppspulsåderbråck upptäcks och behandlas innan bråcket hinner brista, vilket bidragit till den minskande dödligheten i denna sjukdom.

– Vården av patienter med kroppspulsåderbråck i Sverige har revolutionerats de senaste årtiondena, med införsel av screening och skonsammare operationstekniker. Det är glädjande att se att detta har resulterat i en betydligt bättre överlevnad i denna livsfarliga sjukdom, säger professor Kevin Mani, huvudansvarig för studien.

De flesta (75 procent) av dem som drabbas av kroppspulsåderbråck och därmed utsätts för risken att kroppspulsådern brister är män. Även om sjukdomen är ovanligare hos kvinnor, visar den aktuella studien att den är ännu farligare hos kvinnor. Mer än 80 procent av de kvinnor som drabbas av brustet pulsåderbråck avlider (jämfört med 65 procent av männen). Medan brustet pulsåderbråck har minskat över tid hos män, är förekomsten konstant hos kvinnor, och överlevnaden har inte heller förbättrats lika drastiskt hos kvinnor över de senaste 20-åren som hos män.

– Det behövs riktad forskning för att förbättra vården av kvinnor med kroppspulsåderbråck. De landvinningar som har gjorts i hantering av denna sjukdom bland män har inte kommit kvinnor fullt tillgodo, säger doktorand Kim Gunnarsson som är huvudförfattare till artikeln.

__________________________________________
Textförfattare: Kim Gunnarsson, Uppsala universitet
(Urspr. publ. 26 augusti 2019)
__________________________________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer