Kasern i Polacksbacken byggs om till gymnasieskola

SKOLA / GYMNASIUM / POLACKSBACKEN / UPPSALA KOMMUN
>>
Den 22 augusti beslutade plan- och byggnadsnämnden att godkänna bygglov för ändring av verksamhet från kontor till gymnasieskola i en av de tre kasernerna i Polacksbacken som byggdes 1909 – 1912 för Upplands infanterireglemente.

Byggnadens användning kommer förändras väsentligt men verksamheten bedöms inte medföra några betydande olägenheter för omgivningen. Ändringen av verksamheten till gymnasieskola bedöms vara lämpliga med hänsyn till byggnadens höga kulturhistoriska värde.

– Det känns fantastiskt att fortsatt kunna ge liv åt en byggnad från det tidiga 1900-talet. Vi ska bevara de tidstypiska detaljer som finns kvar i huset samtidigt som det byggs om så att det uppfyller dagens krav på moderna utbildningslokaler, säger Ylva Stadell (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

– Uppsala växer och det innebär att vi har ett ökat behov av skolplatser. Det här är ett bra område för en skola och skolverksamheten kommer kunna rymma uppåt 900 elever, vilket är mer än välkommet, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden.

– Vi ska bygga ett samhälle, inte bara bostäder. Det innebär bland annat fler skolor och här har vi en bra lösning där vi kan nyttja befintliga lokaler istället för att bygga nytt, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

I samband med ombyggnaden kommer vissa fasadändringar att göras. Berörda grannar har getts möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Inga invändningar har inkommit mot förslaget. Det finns i dagsläget inget startdatum för bygget.

_________________________________________
Art. / Information från Uppsala kommun
(Ursprungligen publ. 23 augusti 2019)
_________________________________________

 

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer