Stärkt ordning och säkerhet i domstol

| LAGAR & REGLER / UPPSALA TINGSRÄTT  / FR.O.M. 1 JULI 2019  |

>>
Den 1 juli trädde nya regler i kraft vars syften är att öka tryggheten i domstolens lokaler. De nya reglerna innebär bland annat ett utökat fotoförbud samt förbud mot att använda elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller ta upp bild i rättssalen.

De nya lagändringarna ska stärka säkerheten och tryggheten för dem som vistas i domstolen. Domstolen har därmed fått fler verktyg för att kunna genomföra sammanträden under ordnade och säkra former och så att förhörspersoner kan lämna sina uppgifter utan att känna sig störda, hotade eller utsatta för påtryckningar. Bland annat ska rädda och utsatta brottsoffer få större möjlighet att delta genom videokonferens. Part eller åhörare som utsätter en förhörsperson för påtryckningar ska kunna utvisas från rättssalen och i vissa fall kunna avvisas helt från domstolens lokaler.

Några av reglerna kan komma att få påverkan på journalisters arbetssätt. Det handlar om förbudet att fotografera in i rättssalen och regleringen att all elektronisk utrustning som åhörare har med sig in i rättssalen ska vara avstängd. Det har sedan tidigare varit förbjudet att fotografera inne i rättssalen, nu har förbudet utökats till att även gälla fotografering in i rättssalen, och straffskalan för brott mot förbudet skärps. Elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild och som åhörare har med sig in i rättssalen, ska som huvudregel vara avstängd och undanstoppad. Sådan elektronisk utrustning kan exempelvis vara mobiltelefoner, surfplattor, datorer och smarta klockor. Utrustning som enbart kan ta upp ljud, till exempel diktafoner, får fortsatt användas.

De nya reglerna ger dock rättens ordförande möjlighet att göra undantag från förbudet.

____________________
redaktion@luthagsnytt.se
____________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer