Uppsala kommun vill veta vad DU tycker

| MEDBORGARINFLYTANDE / ENKÄT / BULLER / NYA GATU- OCH PARKNAMN / UPPSALA KOMMUN|

Nu efterlyser Uppsala kommun dina synpunkter på omgivningsbuller och förslag på namn till bl.a. en ny park I Luthagen. Så, ta dig en funderare och begrunda följande:

Tyck till om nya namn!

Det är nu möjligt att lämna synpunkter på nya namnförslag för bland annat en ny väg fram till Tullgarnsbron och en park i Luthagen. Förutom dessa kan du också lämna synpunkter på namnförslag för

• Vägar i Fullerö
• Två kvarter, en gata och en park i kvarteret Seminariet i Luthagen
• Ett torg/plats vid Råbyvägen.

Lämna dina synpunkter senast 15 juli.

Namn på vägar i anslutning till Tullgarnsbron
Den nya detaljplanen för Tullgarnsbron har nått granskning. I detaljplanen anges att en ny väg ska byggas mellan brons västra fäste och Sjukhusvägen. Ulleråkersvägen kommer delvis att byggas om till gång- och cykelväg och därmed delas nuvarande vägen av. Den södra delen av vägen blir gång- och cykelväg och den norra delen leder all trafik till och från den blivande Tullgarnsbron.

Den nya vägen mellan Tullgarnsbron och Sjukhusvägen föreslås få namnet Slevens väg. Den södra delen av Ulleråkersvägen blir gång- och cykelväg och föreslås få namnet Ulleråkersbanan.

Via den här länken kommer du direkt till Uppsala kommuns digitala version av förslagsformuläret!

Sven Otto ”Sleven” Säfwenberg
Sven Otto Säfwenberg var en svensk bandymålvakt och ishockeyspelare född i Uppsala. Han vann 7 SM-guld i bandy och var del av det landslag som vann EM-guld i ishockey 1921. 1933 vann Säfwenberg Bragdguldet, som hittills enda bandyspelare.

Läs mer om Tullgarnsbron via länken!

Namn på park i Luthagen
Parken som omges av Börjegatan, Geijersgatan, Wallingatan, Vindhemsgatan och Luthagsesplanaden heter officiellt Luthagsplan men kallas i folkmun för Vindhemsparken. I samband med en pågående upprustning av parken där medborgare uppmanats att skicka in synpunkter har namnet uppmärksammats. Kommunen har fått in medborgarförslag om att ändra namnet till Vindhemsparken, därför föreslår nu namngivningsnämnden att namnet ändras.

Bakgrund
Parkområdet fick namnet Luthagsplan 1937. Idag är området för parken större än då namnet Luthagsplan beslutades. Området planerades först som torg och hade då namnet Luthags Torget eller Luthags torg från 1880-talets slut.

 

Tyck till om åtgärdsprogram mot omgivningsbuller

Buller definieras som oönskat ljud och är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Omgivningsbuller är buller från till exempel trafik eller industrier. Omgivningsbuller kan orsaka problem som:

  • Allmän störning
  • Försämrad talförståelse
  • Nedsatt inlärning
  • Stress
  • Sömnstörningar
  • Ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Buller är därför ett hälsoproblem som riskerar försämrad livskvalitet. För att en växande kommun som Uppsala fortsatt ska vara attraktiv och hälsosam är det viktigt att vi strävar efter att förbättra miljöer som idag är bullriga, skapa nya goda ljudmiljöer och behålla miljöer som idag är
relativt fria från buller.

Både långsiktiga och kortsiktiga mål
Åtgärdsprogrammet innehåller ett antal långsiktiga och kortsiktiga mål. Utifrån målen har vi tagit fram ett antal åtgärder som ska genomföras 2019–2023. Det övergripande målet med åtgärdsprogrammet är att ingen som bor eller vistas i kommunen under en längre tid ska exponeras för bullernivåer som kan vara skadliga för hälsan.
Via den här länken kommer du direkt till en digital version av kommunens bullerformulär. 

________________________________
Uppgifter hämtade via Uppsala kommun
________________________________

Fler nyheter

TRÄDGÅRD | Så minskar du risken för gräsbränder

FLOGSTA | Uppsalahem satsar på ljuskonst i studentområde

SAMHÄLLE | ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall