Uppsalas medverkande i Almedalsveckan 2019

| ALMEDALSVECKAN 2019 / UPPSALA KOMMUN / NÄRINGSLIV |
>>
Syftet med våra aktiviteter i Almedalen är att företagare, investerare med flera ska se att Uppsala är en plats med goda förutsättningar att investera i, etablera sig och verka på. Arrangemangen görs i samarbete med Region Uppsala, organisationer och privata företag.
Här nedanför presenteras ett urval av Uppsalas seminarier, som är mest relevanta ur ett näringslivsperspektiv. Hela vårt program finns på www.uppsalaialmedalen.se.
I Almedalen finns kommunen på Donners plats 6 – kom gärna förbi oss och ta tillfället att prata med oss näringslivets utveckling i Uppsala. Eller följ livesändningen av våra programpunkter.

1 juli kl 8.00-8.45 Årets globala klimatstad. Och sen då?

Donners plats 6, ”Verandan” 

Om vi ska klara klimatmålen krävs systemförändringar och utvecklad samverkan. Det räcker inte att effektivisera nuvarande system, vi behöver nya lösningar och innovationer. Hur organiserar vi nästa steg i det lokala och regionala arbetet? 

2 juli kl 8.00-8.45 Så kan regioner ge näringslivet mer näring

Donners plats 6, ”Verandan” 

Växande regioner behöver beredskap för tillväxt och nya företagsetableringar. Det finns olika spekulationer om hur vi ska kunna ta tillvara på möjligheterna. Kan närliggande områden bidra till regioners utveckling och i så fall hur? Hur stöttar vi nyetableringar och vad ska vi bygga?  

2 juli kl 9.15-11.00 Småstad blir storstad blir megastad. Hur mycket klarar planeten?

Donners plats 6, ”Verandan” 

Med växande städer kommer ett behov av expansion, samtidigt som vi måste ta hänsyn till en hållbar samhällsutveckling där invånarnas välmående är centralt. Går det att kombinera expansion och tillväxt med hållbart byggande och långsiktiga klimatmål? Hur skapar vi nya, smarta stadsmiljöer? 

2 juli kl 12.00-12.45 Hållbar företagsamhet i klimatprisad stad. Så fungerar det.

Donners plats 6, ”Verandan” 

Över 50 procent av världens befolkning bor idag i städer och står för 70 procent av världens energirelaterade koldioxidutsläpp. Hållbara städer måste byggas i samverkan mellan kommun och näringsliv. Hur kan man göra så fler går åt samma håll? 

2 juli kl 13.00-13.45 Från ord till handling – hur kan Sveriges städer skala upp smarta, hållbara lösningar tillsammans?

Donners plats 6, ”Verandan” 

Med grön digitalisering och skalbara lösningar kan svenska städer nå nya hållbarhetshöjder. Men det saknas ett nätverk där vi kan samarbeta. Hur delar vi data mellan varandra på smartast sätt? Och hur får vi saker att hända, när strukturerna är sega? 

2 juli kl 15.00-15.45 Heureka – Välsmort företagsstöd får näringslivet att växa

Donners plats 6, ”Verandan” 

Med växande städer följer nya samhällsutmaningar som kräver innovativa lösningar. Lösningar som förenar tillväxt och fler arbetstillfällen med ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Hur skapar vi en miljö där ett innovativt näringsliv kan blomstra? 

_________________________________
Artikelförfattare: Uppsala kommun
_________________________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer