Akademiska sjukhuset får tre år på sig att nå ekonomisk balans

| AKADEMISKA SJUKHUSET / EKONOMI / REGION UPPSALA |

På tre år ska Akademiska sjukhuset gå från ett beräknat underskott på – 375 miljoner kronor till ett nollresultat. Idag antog sjukhusstyrelsen en plan för hur Akademiska sjukhuset ska nå ekonomisk balans.

– Det är ohållbart att fortsätta på samma sätt som tidigare. Beslutet innebär att vi gör en totalöversyn inom flera områden, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Enligt planen ska Akademiska sjukhuset steg för steg minska det ekonomiska underskottet under de kommande tre åren.

– Det är inte realistiskt att Akademiska ska kunna göra ett nollresultat, vare sig i år eller under 2020. Därför får de tre år på sig att göra de förändringar som krävs. Patienter och medarbetare ska inte komma i kläm av ogenomtänkta panikåtgärder, säger Malin Sjöberg Högrell.

Beslutet i sjukhusstyrelsen innebär bland annat att det ska göras en total genomlysning av Akademiska sjukhusets uppdrag. En projektgrupp ska ta fram förslag om vilka av sjukhusets uppdrag och verksamheter som ska föras över till den nära vården och Lasarettet i Enköping, inom ramen för Effektiv och nära vård. Projektet ska definiera Akademiska sjukhusets forsknings- och utbildningsuppdrag och ta fram förslag till produktionsuppdrag för Akademiska sjukhuset i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Genomlysningen ska också ge förslag på vilka av sjukhusets verksamheter som kan fasas ut, där samma vård kan köpas av andra vårdgivare.

Resultatet av genomlysningen ska redovisas vid sjukhusstyrelsens sammanträde i december 2019.

– Det är bra för Akademiska att förtydliga och avgränsa uppdraget. Sjukhuset kan inte erbjuda all vård åt alla överallt, utan vi ska göra det vi är bäst på. Det kan innebära att viss basal sjukvård på sikt flyttas ut i länet, närmare patienterna, och att en del specialiserad vård överlåts åt andra vårdgivare. Den är en del av en nödvändig omstrukturering som pågår inom hela hälso- och sjukvården, säger Eric Wahlberg, sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset.

Sjukhusstyrelsen gav också sjukhusdirektören i uppdrag att ta fram en plan för sjukhusets kvalitetsarbete 2020-2022. I denna plan ska det säkerställas att samtliga enheter och avdelningar inom alla verksamhetsområden arbetar systematiskt för att öka patientsäkerheten och korta vårdtiden genom att minimera undvikbar vård, till exempel vårdskador.

En plan ska även tas fram för sjukhusets arbete med att stärka och standardisera produktionsplaneringen. Planen ska vara fullt genomförd vid utgången av 2022. Sjukhusstyrelsen beslutade i samband med detta att alla personalkategorier inom vårdproduktionen ska schemaläggas samplanerat, då det är en förutsättning för att få produktionsplaneringen att fungera.

– Den plan som Akademiska sjukhuset har tagit fram för att nå ekonomi i balans är ambitiös, men ändå möjlig att genomföra. Vi tror att det här är rätt frågor att fokusera på och vi kommer att följa arbetet noga för att kunna fatta de beslut som behövs, säger Malin Sjöberg Högrell.

(V) lämnade ett yrkande om att öka anslaget till Akademiska sjukhuset för att möjliggöra en balans mellan ekonomi och uppdrag inom tre år. Detta avslogs.

__________________________
Artikelförfattare: Region Uppsala
__________________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer