Utredningen om konstmuseets placering fördjupas

| KONSTMUSEET / BYGGPLANER |

Uppsala kommun har beslutat att förlänga utredningstiden för den framtida konstverksamheten och lokaliseringen av Uppsala konstmuseum. En fördjupad utredning ska vara klar i februari 2020 och därefter kan beslut fattas om var det framtida konstmuseet ska placeras.

– Uppsala konstmuseum är en del av stadsutvecklingen och ett nytt museum kommer att vara en stor investering i Uppsala som kulturkommun och mötesplats. Därför behöver vi nu mer tid för att säkerställa att vi hittar den bästa formen och placeringen för ett nytt konstmuseum, säger Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsen.

2017 påbörjades en förstudie om ett nytt konstmuseum i Uppsala. En slutsats av förstudien, som presenterades i början av 2018, var att museet behöver större och mer ändamålsenliga lokaler för att museet ska kunna fortsätta erbjuda en attraktiv verksamhet i en växande stad.

Utifrån förstudien har kommunstyrelsen valt att utreda tre av förslagen till placeringar mer djupgående – kvarteret Hugin, kvarteret Ångkvarnen och en utbyggnad av den placering som konstmuseet har på Uppsala slott idag. Alla tre förslag är attraktiva utifrån olika perspektiv, men inget ägs av Uppsala kommun. Därför har Uppsala kommun en fortsatt dialog med fastighetsägarna inför det beslut som ska fattas under nästa år.

– För att lyfta konstens plats i ett växande Uppsala behöver vi ett nytt konstmuseum. Det handlar både om att utveckla museets verksamhet och att få större och mer tillgängliga lokaler, säger Linda Eskilsson (MP), ordförande i kulturnämnden.

Utredningen ska, vid sidan av de tidigare tre förslagen till placering, bedöma om det finns andra placeringar som har hög attraktivitet utifrån ett stadsplaneringsperspektiv och som är ekonomiskt försvarbara. Vidare ska utredningen presentera en detaljerad verksamhetsinriktning för museet och hur de nya lokalerna i utformning och storlek passar ihop med förslaget.

Den fördjupade utredningen görs av kommunledningskontoret i samråd med kulturförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Politisk styrgrupp för utredningen är kommunstyrelsens arbetsutskott. Ursprungligen skulle utredningen presenteras i juni 2019, men utredningstiden förlängs nu med åtta månader för att få ett mer omfattande beslutsunderlag. Innan ett förslag läggs fram ska en medborgardialog genomföras.

____________________________
Artikelförfattare: Uppsala kommun
____________________________

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”