Högt deltagande i EU-valet

|DEMOKRATI / EU-VALET 2019 / STATISTIK | >>

Söndag 26 maj var det val till Europaparlamentet. Medborgarna i EU:s medlemsländer röstade om vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren. Uppsala kommun har högst valdeltagande i Uppsala län med 60,9 procent. Hela länet har sammantaget högst valdeltagande i landet.

Uppdrag: öka valdeltagandet

Ett av uppdragen under kommunfullmäktiges inriktningsmål ”Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället” handlar om öka valdeltagandet i EU-parlamentsvalet. Det gäller i områden och för grupper med lågt valdeltagande och att verka för ett mer jämlikt valdeltagande.
Som ett led i detta har kommunens satsat på demokratiambassadörer som funnits på plats i områden där valdeltagandet varit lågt. De har berättat om varför det är viktigt att rösta och hur valet går till, för att bidra till att fler röstar.

– Det är mycket glädjande att våra ansträngningar att öka valdeltagandet ger resultat. Det är en grundbult för demokratin att få utöva sin rätt att påverka i de frågor som är viktiga för en, genom att rösta i de olika valen, säger Johan Pelling (S), valnämndens ordförande.

Följ rösträkningen i EU-valet

Slutlig rösträkning

Igår (måndag 27 maj, red anm) började länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Länsstyrelserna bedömer och räknar rösterna en gång till och redovisar antalet röster för varje parti och antalet personröster.

Följ den slutliga rösträkningen här
Se preliminärt valresultat och mandatfördelning från valdagen

Rösträkning av förtids- och utlandsröster

Valnämnden i Uppsala kommun genomför den preliminära rösträkningen onsdag 29 maj från 09.00 på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10B, i sal B154.  
Rösträkningen gäller de förtids- och utlandsröster som inte hann fram till vallokal under valdagen. Rösträkningen är en offentlig förrättning, som är öppen för alla att ta del av.

Slutligt valresultat
Det slutliga valresultatet presenteras cirka en vecka efter valdagen, när samtliga länsstyrelser har genomfört den slutliga rösträkningen och Valmyndigheten har beslutat om att fördela mandaten, utse ledamöter och ersättare samt fastställa valresultatet.

| Artikelförfattare: Uppsala kommun |

________________________

Fler nyheter

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg