Förhindra spridning av afrikansk svinpest – släng inte mat i naturen

| DJUR / SMITTA | >>

Den smittsamma virussjukdomen afrikansk svinpest, som drabbar både tamgrisar och vildsvin, har spridit sig i flera delar inom EU. För att den inte ska nå Sverige finns det flera åtgärder som kan vidtas.

Afrikansk svinpest är en smittsam virussjukdom som drabbar både tamgrisar och vildsvin. Dödligheten bland de smittade djuren är mycket hög och det finns i dag ingen fungerande behandling eller vaccin mot sjukdomen. Sjukdomen har börjat sprida sig i flera östeuropeiska länder och även till Belgien. Än så länge förekommer viruset inte i Sverige.

Inom EU arbetar man intensivt med olika åtgärder för att begränsa och bekämpa afrikansk svinpest. Medlemsstaterna förväntas vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga smittan, bland annat genom ökad medvetenhet i samhället samt genom långsiktiga strategier för förvaltning av vildsvinspopulationen.

Jordbruksverket utreder just nu, på uppdrag av regeringen, om det finns behov av ytterligare förebyggande åtgärder för att förhindra att smittan når Sverige.

I dagsläget går det att arbeta förebyggande på flera sätt. Afrikansk svinpest smittar inte från djur till människa utan sker genom direktkontakt mellan djur, men djur kan även smittas via människor, transportbilar och redskap.

Viruset som orsakar sjukdomen kan också finnas i köttprodukter och kan överleva under lång tid och även efter djupfrysning. Därför är det viktigt att inte lämna kvar matrester på marken efter en picknick eller på rastplatsen.

– Vi vill inte att vildsvin kommer åt matavfall eftersom smittan kan spridas den vägen. Släng inte matrester i naturen utan ta med hem eller släng i ett stabilt sopkärl med lock. Om du upptäcker bristfällig avfallshantering så kontakta miljökontoret i din kommun, säger länsveterinär Lena Malm.

Rapportera
Om du skulle stöta på ett dött vildsvin i naturen ber vi dig att rapportera detta till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det bästa sättet att upptäcka om sjukdomen har nått Sverige är att undersöka självdöda vildsvin. Då kan vi på ett tidigt stadium bekämpa sjukdomen.

Veterinärer bör vara extra uppmärksamma och rapportera enligt ordinarie rutiner för epizootier, det vill säga allvarliga och utbredda smittsamma djursjukdomar. Som djurägare ska man kontakta sin veterinär om det finns misstanke om att grisar blivit sjuka.

Privatpersoner som har gris, till exempel minigris, som sällskapsdjur måste registrera och märka djuret enligt reglerna för märkning av grisar.

| Artikelförfattare: Länsstyrelsen Uppsala |

________________

Fler nyheter

RANKING | Akademiska sjukhuset ett av världens bästa sjukhus

NÄRINGSLIV • SKOLA | Möt morgondagens entreprenörer på UF-mästerskapet

KULTUR | Youssou N’Dour till UKK

FORSKNING | Nytt världsrekord för CIGS-solceller till Uppsala universitet

Vi | Anonyma stödsamtal ska få fler att våga söka hjälp

Enligt redaktören: I am nineteen going on twenty, la la …