Ua bästa cykelstaden i år igen!

| CYKEL / KOMMUNIKATIONER | >>

Uppsala är återigen Sveriges bästa cykelstad, enligt Cykelfrämjandets årliga granskning som mäter och jämför nuläget i landets kommuner.

– Det känns otroligt kul att vårt arbete återigen uppmärksammas och att vi genom utmärkelsen verkligen visar att vår cykelsatsning är långsiktig. I och med att Uppsala kommun aldrig tidigare satsat så mycket pengar på cykelfrämjande insatser som under det senaste året, känns det också extra kul att vi lyckats förvalta resurserna och förtroendet på ett bra sätt, säger Daniel Fritz, trafikplanerare vid Stadsbyggnadsförvaltningen. 

När Uppsala vann utmärkelsen förra året hade kommunen genomfört nästan alla mål som satts i den så kallade 57-listan, som innehåller allt från anläggandet av nya snabbcykelleder till att genomföra målgruppsinriktade insatser och kampanjer för att öka trafiksäkerheten.

Sedan dess har kommunen bland annat invigt en ny gång- och cykelbro (Vindbron), påbörjat byggnationen av det nya cykelparkeringshuset vid resecentrum, samt byggt nya cykelvägar och rustat upp befintliga.

Cykelfrämjandets motivering lyder bland annat: Uppsala har under de senaste åren arbetat systematiskt för att förbättra sig och hamnar i år endast två poäng från maxpoäng (90). Nybyggen, drift, underhåll och beteendepåverkansarbete kopplat till cykelfrämjande åtgärder samt ökade ekonomiska satsningar kan nämnas bland framgångsfaktorerna.

– När det gäller kommunens cykelambitioner satsar Uppsala på en fortsatt utveckling med hållbart resande, som i sin tur ger positiva effekter som förbättrad folkhälsa och minskad miljöpåverkan, säger kommunalråd Rickard Malmström (mp).

|Artikelförfattare: Uppsala kommun |

____________________

Fler nyheter

RANKING | Akademiska sjukhuset ett av världens bästa sjukhus

NÄRINGSLIV • SKOLA | Möt morgondagens entreprenörer på UF-mästerskapet

KULTUR | Youssou N’Dour till UKK

FORSKNING | Nytt världsrekord för CIGS-solceller till Uppsala universitet

Vi | Anonyma stödsamtal ska få fler att våga söka hjälp

Enligt redaktören: I am nineteen going on twenty, la la …