C beredda att dra in bidrag till Palestinska Folkets förening

| POLITIK / PFF / ANTISEMITISM | >>

Centerpartiet vill att Uppsala kommun drar in sitt bidrag till Palestinska Folkets förening om de inte kan presentera en trovärdig plan för att hålla sin verksamhet fri från rasism och antisemitism. Det säger Mattias Johansson (C), efter att grovt rasistiska och antisemitiska plakat förekom vid en demonstration i Uppsala den 11 maj.

Palestinska Folkets förening (PFF) arrangerade den 11 maj en demonstration i Uppsala för ett fritt och demokratiskt Palestina. Både lokala medier och Svenska Kommittén Mot Antisemitism har uppmärksammat demonstrationen för att grovt rasistiska och antisemitiska åsiktsyttringar tolererades i samband med den. Sedan 2015 har föreningen erhållit sammanlagt nästan 150 000 kronor i verksamhetsbidrag från Arbetsmarknadsnämnden.

– Det är oacceptabelt att den här typen av budskap och aktioner tolereras vid en manifestation. Uppsala kommun ska inte finansiera rasism och antisemitism, säger Mattias Johansson som representerar Centerpartiet i Arbetsmarknadsnämnden.

PFF har ansökt om verksamhetsbidrag även för 2019. Ansökan handläggs för närvarande och inget beslut har ännu fattats. De mål och riktlinjer som anger hur ideella organisationer kan få verksamhetsbidrag, uttrycker tydligt att en organisation ska ta ställning för demokratin och att verksamheten inte får leda till diskriminering på grund av etnisk tillhörighet.

– På dagens sammanträde med arbetsmarknadsnämnden kommer jag att begära att handläggningen av årets bidrag till PFF pausas. Centerpartiet vill att nämnden begär in en plan från PFF för hur de ska hålla sin verksamhet fri från rasism och antisemitism. Kan de inte leverera en trovärdig sådan bör de tillsvidare inte få några verksamhetsbidrag av kommunen, säger Mattias Johansson.

| Artikelförfattare: Centerpartiet |

Fler nyheter

UNDERHÅLLNING —
Årets Allsång på Skansen

BANDY —
SM-finalerna stannar i Västerås 2025 och 2026

ÄRNA | F16 —
Internationell stabsövning för Flygvapnets basförsvar

VÅRD —
”Adhd på nätet” ska göra specialistvården mer tillgänglig

REGION UPPSALA —
Höjer ersättning till vårdpersonal som flyttar sin semester

UTOMHUSBAD —
Håll koll på vattenkvaliteten innan bad