2018 blev ett bra år för allmännyttan Uppsalahem

| BOSTAD / HYRESRÄTTER / STATISTIK 2018 | >>

Fjolåret blev ett bra år för oss, det konstaterar Uppsalahem i ett pressmeddelande och fortsätter:
Det ekonomiska resultatet för 2018 ligger i nivå med föregående år, koncernens resultat efter finansiella poster är 275 (286) mkr och omsättningen ökar till 1386 (1334) mkr. Antalet påbörjade bostäder blev 133 (252) och antalet pågående bostäder i produktion var 831 (1388). Under 2018 har vi fortsatt att satsa på ett hållbart boende, nöjda kunder och medarbetare.

Under året har vi som första och enda hyresvärd i Uppsala slopat inkomstkrav vid nyuthyrning av våra bostäder. I och med detta har vi tagit ett viktigt steg för att förenkla för alla medborgare att kunna få en hyresbostad i Uppsala.

Dansmästaren med 133 studentbostäder blev vår enda nyproduktionsstart under året, men bygget är det första och hittills enda i Uppsala som blivit beviljat det statliga investeringsstödet för nyproduktion av hyresrätter. Genom detta kan vi sänka hyran med ungefär 1 000 kr per månad.

Trygghet och jämlikhet är ett annat område som vi fokuserat på extra mycket under året. Uppsala kommuns och Uppsalahems satsning på Mötesplats Gottsunda är ett gott exempel, där vi anställt unga vuxna från närområdet, för att arrangera aktiviteter för barnfamiljer. Bamseutställningen på Fredens Hus, med målet att prata med barn om hållbarhet, blev en stor succé med nästan 20 000 besökare.

 – Alla våra framsteg gör vi tack vare duktiga medarbetare och samarbetspartners runt omkring oss. Vårt medarbetarindex går fram från 72 till 77, vilket är ett fint betyg på oss som arbetsgivare. Jämställdhetsfrågan är i fokus där vi bland annat infört jämställdhetskrav i alla våra upphandlingar, säger Stefan Sandberg, vd Uppsalahem.

Läs hela hållbarhetsredaktionen och delårsrapporten.

| Huvudsaklig artikelförfattare: Uppsalahem |

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer