Rekordmånad för Uppsala Bostadsförmedling

>>

April blev en bra månad för såväl bostadsförmedlingen som våra bostadssökande. De 619 bostäder som förmedlades resulterade i nytt rekord för verksamheten och innebar samtidigt att lika många personer och familjer tecknade avtal för ett nytt hem.

Under månaden som gick var det framförallt vanliga bostäder ur det befintliga bostadsbeståndet och nyproduktionsbostäder som bidrog till ökningen. Totalt förmedlades 116 nyproducerade bostäder och 496 bostäder från det befintliga bostadsbeståndet. Värt att notera är att nästan 200 av dessa var studentbostäder.

Resultatet för april innebar att det förmedlades 90 fler bostäder än i januari 2019 som var bostadsförmedlingens förra toppnotering. Jämfört med april 2018 blir skillnaden än tydligare då årets siffror för samma månad visar på en ökning med 159 förmedlade bostäder. Vad gäller kötider under 2019 är den genomsnittliga kötiden för en vanlig bostad 6,2 år vilket innebär en minskning från fjolårets 6,7 år. Kötiderna för student-, trygghets-, och ungdomsbostäder har även de minskat under årets första kvartal jämfört med de noterade kötiderna 2018.

En viktig faktor till framgångarna är det goda samarbetet med hyresvärdarna, såväl kommunala som privata. Uppsala Bostadsförmedling ser även positivt på de förändringar vi genomfört för att förenkla vägen till en bostad. Bland annat erbjuder vi våra seniora bostadssökande hjälp via telefon genom hela förmedlingsprocessen.

Snabbfakta
Totalt antal förmedlade bostäder 2019: 2 056
Förmedlade bostäder i april 2019: 619
Personer i bostadskön: 107 000

OM:
Uppsala Bostadsförmedling förmedlar hyresrätter från privata och kommunala hyresvärdar i Uppsalaregionen.

| Artikelförfattare: Uppsala Bostadsförmedling |

Fler nyheter

SVERIGE | Vårdförbundet varslar om övertidsblockad

F&V | Psykisk ohälsa kan öka risken för unga att begå brott

PSYKOLOGI | Alternativ behandling testas vid depression hos unga

KROPPEN | Luktsinnet styrs av hjärnans förväntningar

KLIMAT | Fem tips till politiker för att lyckas med sin klimatpolitik

F&V | Alarmerande låg kunskap om ekonomi bland dagens unga