97 procent känner sig trygga när barnet är på förskolan

>>

Hela 57,8 procent, så hög blev årets svarsfrekvens på den föräldraenkät som Uppsala kommun skickade ut till 11 799 vårdnadshavare i februari. Det är två procent bättre än 2018. Enkäten gällde barn både i fristående och kommunala förskolor i Uppsala kommun. 97 procent känner sig trygga när barnet är på förskolan och lika många svarar att deras barn trivs på förskolan.

Svarsfrekvensen är något bättre för fristående förskolor, 62,2 procent, än för kommunala förskolor, 55,3 procent.

– Enkäten är ett viktigt hjälpmedel för att vi ska kunna säkerställa att vi håller hög kvalitet i förskolan. Att många svarar på hur de upplever verksamheten är viktigt genom att vi använder statistiken i olika analyser, säger Märit Gunneriusson Karlström, enhetschef för uppföljning, analys och samordning.

Den tydligaste skillnaden i jämförelse med föregående år gäller påståendet ”Personalen hjälper mitt barn att utveckla sin matematiska förmåga”. Förra året var andelen positiva svar 82 procent för detta påstående. I år är andelen positiva svar 80 procent.

– Det är ett gott betyg till Uppsalas förskolor, så väl kommunala som fristående, att hela 97 procent av föräldrarna som svarat på enkäten känner sig trygga när barnet är på förskolan och upplever att barnet trivs. Målet är att alla föräldrar och barn ska uppleva trygghet på förskolan, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Enkäten är en del i kommunens löpande arbete som huvudman för att säkerställa uppföljning och kvalitet i förskolan. Den har utförts under sju år och ger statistiskt underlag som kan användas vid analysarbete. Alla svar från vårdnadshavare är anonyma.

Förskolor med minst 45 procents svarsfrekvens och minst 10 enkätsvar får en egen rapport över resultatet för sin förskola. Rapporterna ska presenteras på arbetsplatsträffar och föräldramöten och resultatet publiceras av Uppsala kommun under juni månad.

.

| Artikelförfattare: Uppsala kommun |

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge