Gröna Sköna Stabby 2019

Dessutom: Enligt redaktör’n

STABBY | REKREATION | FÖRENINGSLIV >>

Ett tjugotal medlemmar närvarade den 27 februari när föreningen Gröna Sköna Stabby höll sitt årsmöte i Stabby prästgård. Då bestämdes det bl.a. att föreningen under 2019 ska bevaka utredningen och kommande beslut som rör naturreservat i Stabby.

Dessutom ska man fortsätta att träffa representanter för de politiska partierna med anledning av Stabbyslätten framtid. Vidare ska man aktivt arbeta för ett förnuftigt program för Stabbyslätten och samarbeta med Jälla gård kring det numera traditionella fårbetet i Stabbys hagar.

Gröna Sköna Stabby vill också fortsätta att utveckla skidspåret i området i tillsammans med kommunen.
Antalet medlemmar uppgick vid årsmötet till 330 medlemmar. ”Fler behövs!” skrev man på sin Facebooksida och betonade att det dessutom inte kostar något att vara medlem*.

___________________________

Redaktör’ns reflektioner

Peder Strandh

Att ha ett levande föreningsliv i kvarteren där man bor är värdefullt. Det vet vi sedan tidigare. Ta till exempel idrotten som för samman människor över generationsgränserna och allt gott som kommer därur. En förening som Gröna Sköna Stabby syns (och hörs) inte lika mycket men dess insatser för Stabbys utseende idag och i framtiden är något som vi alla kommer att vara tacksamma för

Den frenesi som råder när det kommer till förtätning av stadens sista fria ytor utgör sannolikt den största av föreningens utmaningar. Från kommunens sida har det länge planerats för att den s.k. Stabbyslätten ska bebyggas. Det skulle innebära att den fria siktlinje som nu är ett faktum från Stabbyskogen kom att förskjutas bra mycket längre ut från staden sett. Nu finns det åtskilligt som talar emot en sådan utbyggnad och kanske är folkhälsans bästa det som borde väga tyngst. Stabbyskogen och dess kringgärdande slätt nyttjas dagligdags av hundratals Uppsalabor till promenader, skidturer, picknickar, skolutflykter och idrottsdagar, lektioner för samtliga skolstadier o.s.v.

Detta, och de flesta andra argument som läggs fram emot en exploatering av området, väger dessvärre alltid lätt när kapitalet (läs byggherrar som går armkrok med politiskt folkvalda karriärstrebers) har fått säga sitt. Mot den bakgrunden bör vi alla överväga att åtminstone anmäla vårt stöd i form av medlemskap till Grönsa Sköna Stabby.

//Detta enligt redaktör’n

____________________


* Om Du vill stötta Gröna Sköna Stabby, kontakta då föreningens ordförande Ove Lundgren på:
ovelundgren43@gmail.com angående medlemskap.

|

redaktion@luthagsnytt.se

Fler nyheter

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg