MILJÖ | Trädgårdskedja kräver certifiering av odlare

>>

Den svenska butikskedjan Blomsterlandet kräver miljöcertifiering av alla odlare vars växter importeras till trädgårdsbutiker. Det är ett led i företagets arbete med att sätta fokus på hållbarhetsfrågorna.

Det innebär att man bara kommer att importera växter från miljöcertifierade odlare. Det handlar om produkter som krukväxter, säsongsväxter och trädgårdsväxter och genomförandet kommer att ske etappvis.

– De odlare vi anlitar i Europa för vår egen direktimport av växter är certifierade sedan 1 januari i år. De utländska odlare som är knutna till de större inköpsorganisationerna ska vara certifierade eller ha påbörjat sitt certifieringsarbete senast 1 juli i år, säger Andreas Karlsson, inköpschef på Blomsterlandet.

(Frösådd | Illustrationsbild)

Blomsterlandet träffar alla sina odlare minst en gång om året och dialogen om de strängare miljökraven från Blomsterlandets sida inleddes år 2017.

– De odlare som inte vill bli certifierade kommer inte att kunna leverera till oss. Vi är tydliga med våra krav, men samtidigt vill vi ge odlarna utrymme att ställa om sig till de arbetssätt och standarder som krävs för att bli certifierad, säger Jan Janssen, hållbarhetssamordnare på Blomsterlandets inköpsavdelning.

De certifieringar som godkänns av Blomsterlandet är ”MPS” (More Profitable Sustainability, red) och ”GLOBALG.A.P”.
MPS är en av blomsterbranschens mest använda miljömärkningar. Den har rötterna i Nederländerna men är idag internationell och har olika nivåer, där Blomsterlandet satsar på att odlarna ska uppnå MPS A+, vilket är högsta möjliga miljöbetyg. ”GLOBALG.A.P.” är den certifiering som några av de största inköparna i Tyskland går efter, vilket gör att den fått stor spridning bland tyska odlare.

Förutom själva certifieringen ställer Blomsterlandet krav på att odlarens certifieringsnummer ska framgå ihop med EAN-koden på varje planta.

– Märkningen fungerar både som dokumentation för certifieringen som sådan men också för att kunna bidra till bättre spårbarhet.

Senast 1 januari 2020 ska varje odlares certifieringsnummer finnas angiven på EAN-koden.

I nästa steg kommer Blomsterlandet även att ställa certifieringskrav på produkter som snittblommor, fröer och lökar och även svenska odlare kommer att omfattas av de krav som idag ställs på utländska odlare. En dialog med de svenska odlarna kommer att inledas under hösten.

––— redaktion@luthagsnytt.se —––

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer