Framtidens tågtrafik i Mälardalen

>>

Tågtrafiken som ska köras inom Mälardalen från december 2021 ska till stora delar upphandlas. Därför fattade Trafik och samhällsutvecklingsnämnden flera beslut om Mälardalstrafik Etapp 2 vid sitt möte den 21 mars.

Tågtrafiken som ska köras inom ramen för Mälardalstrafik kommer att ha betydelse för Uppsala län och särskilt trafiken Uppsala – Knivsta – Arlanda –Stockholm, säger Johan Örjes (C), regionråd och ordförande för trafik och samhällsutvecklingsnämnden.

– Den tågtrafiken knyter ihop och underlättar utbytet med flera viktiga orter i Mälardalen eftersom Uppsala får direktförbindelse med Södertälje, Eskilstuna och Örebro, säger Johan Örjes.

För trafiken söder om Uppsala behöver Region Uppsala bidra med två tågfordon av samma typ som redan är beställda för Upptåget.

Alla delägare inom Mälardalstrafik är överensom att upphandla tågtrafiken på flera sträckor i Mälardalen. Det gäller trafiken som ska köras från december 2021 på sträckorna Örebro – Eskilstuna – Stockholm – Arlanda – Knivsta – Uppsala, sträckan Hallberg – Stockholm via Katrineholm, sträckan Sala – Västerås – Eskilstuna – Norrköping och sträckan Linköping – Stockholm.

För att upphandlingsarbetet ska löpa på som planerat behöver delägarna var för sig fatta en rad beslut. Trafik och samhällsutvecklingsnämnden fattade idag beslut att ingå separat överenskommelse för Region Stockholm att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige. Dessutom beslutade nämnden att föreslå regionstyrelsen och regionfullmäktige att fatta ett antal beslut om att anskaffa två tågfordon för trafik i mälardalssystemet och om justeringar i avtalet mellan delägarna och Mälardalstrafik.

Utöver den trafik som ska upphandlas är meningen att ett Movingo-avtal ska ingås på sträckor som Örebro – Västerås – Enköping – Stockholm (Mälarbanan) och Uppsala – Knivsta – Märsta – Stockholm (Ostkustbanan). Ett förnyat uppdrag att ingå sådana avtal kommer fattas vid senare tillfälle.

Mälardalstrafik ägs och finansieras av Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland.

Artikelförfattare: Region Uppsala

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer