Småföretagarna: Avskaffa sjuklöneansvaret helt för de mindre företagen

>>

En viktig anledning till att små företag avstår från att våga anställa personer utan helt rätt kvalifikationer för företagets behov är sjuklöneansvaret. Detta ansvar anses som en av de väsentligaste orsakerna till att små företag inte vågar anställa personal. Alla politiska partier har varit eniga om att något måste göras men inte om vad och hur. Småföretagarnas Riksförbund har hävdat att den billigaste och effektivaste åtgärden skulle vara att ta bort båda veckorna i sjuklöneansvaret och att göra det i första hand för företag med upp till 10 anställda. Det är hos de små företagen som riskerna och de ekonomiska konsekvenserna med höga sjuklönekostnader kan vara förödande för företagets överlevnad.

Fler jobb uppstår inte ur tomma intet, jobb skapas av företag som utvecklas. Ett jobb fyller en funktion för företaget och för att denna funktion ska kunna utföras behövs en person som uppfyller kraven för att uppgiften ska kunna genomföras på ett för företaget bra sätt.

Att få rätt person på rätt plats kräver ett omfattande arbete med rekrytering, utbildning, personalvård och löneadministration men givetvis även en kostnad i form av löner och sociala avgifter. En anställning är en stor och viktig investering i företaget och när det nu råder en kompetensförsörjningsproblematik i landet blir det svårare att hitta rätt personal till de lediga tjänster som finns. Ett företag måste helt enkelt chansa och testa fler personer för att hitta rätt matchning i anställningsprocessen.

Det finns idag en stor grupp människor som står utanför arbetsmarknaden som varit långtidsarbetslösa, sjukskrivna och som inte fått rätt förutsättningar att matchas till rätt jobb för deras kompetens. Ska ett litet företag ha modet att investera i dessa personer krävs en flexibilitet och samförstånd mellan företaget och arbetsrättsliga villkor.

Från och med 2015 har ett förbättrat högkostnadsskydd för höga sjuklönekostnader införts. Detta är automatiserat och ger relativt sett mest till de minsta arbetsgivarna. Därmed har de särskilda riskerna för små företag till viss mån tillgodosetts. Grundregeln är emellertid att ersättningen betalas ut först året efter, vilket kan skapa likviditetsproblem för en del mindre företag som drabbats av höga sjuklönekostnader. Det går att ansöka om ersättning i förskott men då blir det genast krångligt. Vi tycker det hade varit mycket enklare och inte särskilt mycket dyrare att helt befria småföretagen från sjuklöneansvaret. Regelkrångel finns det nog av.

Förutom den direkta kostnaden för sjuklön har företagen dessutom ofta ytterligare stora kostnader för övertid eller ersättningspersonal när delar av personalen är sjuk. Dessa kostnader ersätts inte. Dessutom kan vi inte förstå varför arbetsgivaren ska betala sjuklön till anställda som bryter ett ben vid skidåkning, drabbas av ryggskott vid snöskottning eller är sjukskrivna för planerade skönhetsingrepp. Vi tycker inte att det är rimligt att arbetsgivaren ska betala för olycksfall som inträffar på fritiden.

Småföretagarnas Riksförbund tycker att det är dags att riksdag och regering beslutar att avskaffa sjuklöneansvaret för mikroföretag. Detta skulle bidra till bättre matchning, fler jobb och minskat regelkrångel. Det skulle vara en win-win insats för samhället, företagandet och framförallt för de som idag står utanför arbetsmarknaden.

Artikelförfattare: Småföretagarna

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”