Fortsatt satsning på författare i Uppsala län

>>

Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare i Uppsala län är nu inne på sin femte omgång. Fyra par mentorer och adepter har matchats ihop och de medverkande författarna representerar skilda litterära inriktningar och stilar. Bland vårens deltagare kan nämnas poeten och kritikern Magnus Ringgren samt fristadsförfattaren Ashraf Bagheri.

Mentorskapsprogrammet är ett resultat av det litteraturfrämjande uppdrag Region Uppsala har i den regionala kulturplanen och genom den statliga kultursamverkansmodellen. Syftet är att stödja och utveckla författarskap, skapa relationer mellan författare, stärka det litterära nätverket, stimulera lärande, ta tillvara kunskaper och erfarenheter samt ge möjligheter till reflektion, för både mentorer och adepter.

Det står klart att formatet varit givande, uppskattat och utvecklande för de författare som deltagit. En viktig del är att ge icke-etablerade författare bättre förutsättningar att etablera sig i den litterära världen.

– Att vara författare är väldigt mycket ett ensamarbete, där det därför kan vara svårt att komma vidare med idéer och från dilemman – särskilt för dem som inte redan är etablerade och erfarna. Vi märker tydligt här att det genom mentorskapsprogrammet lossnar för adepterna och att det också blir ett ömsesidigt lärande där även mentorerna utvecklas, säger Stefan Eurenius, bibliotekskonsulent, Regionbibliotek Uppsala.

Mentorer och adepter söktes i höstas via Uppsala Författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Litteraturcentrum i Uppsala län, Wiks folkhögskolas skrivarlinje och författarskolan på Biskops Arnö. Från de inkomna ansökningarna har fyra par matchats ihop.

Mentorer och adepter kommer att träffas vid fyra tillfällen under första halvåret 2019, och därefter ska nya par matchas ihop.

Vårens matchningar:
Johanna Stenius är mentor för fristadsförfattare Ashraf Bagheri
Magnus Ringgren är mentor för Börje Larsson
Monic Arwidson W är mentor för Torhild Elisabet Sandberg
Nawid Akhgar är mentor för Sharif Saiidi

Ansökan till mentorskapsprogrammet hösten 2019 är öppen redan nu för både mentorer och adepter.

Artikelförfattare: Region Uppsala

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer