Frälsningsarméns mars-insamling ska hjälpa personer i hemlöshet

>>

Sedan årsskiftet driver Frälsningsarmén Sagahemmet i Uppsala som natthärbärge med sex platser för enbart kvinnor. Statistiken visar att fler kvinnor numera lever i hemlöshet jämfört med tidigare och det är även något som medarbetare inom Frälsningsarméns sociala verksamheter har noterat.

I Stockholm har till exempel antalet kvinnor som söker hjälp på vid Frälsningsarméns Sociala center ökat. Nu utgörs nära en sjättedel av det totala besöksantalet av kvinnor och i snitt kommer 20 kvinnor om dagen till centret. Det rör sig bland annat om kvinnor som inte får bostad efter att ha varit på behandlingshem.

Kvinnor i hemlöshet och med en missbruksproblematik är en särskilt utsatt grupp som löper en ökad risk att usättas för våld, samtidigt som många är rädda för att göra en anmälan. Runt om i landet möter Frälsningsarmén till exempel våldsutsatta kvinnor som tvingas flytta med sina barn till olika typer av vandrarhem och sociala boenden för både kvinnor och män när de ska lämna ett skyddat boende.

Frälsningsarmén hjälper personer i hemlöshet med mat, kläder, visst ekonomiskt bistånd, rådgivning, samtal och gemenskap.

Genomsnittsbesökaren på Frälsningsarméns Sociala center är dock fortfarande en man i 55-årsåldern med ett blandmissbruk som ofta är hemlös. Bostadsbristen är en katastrof som främst drabbar de människor som har det sämst ställt och står längst från arbetsmarknad och etablering i samhället. Dessa riskerar att slås ut och har svårt att komma tillbaka till arbete och försörjning.

– Vi ser att problemen på bostadsmarknaden gör att människor snabbt hamnar i svårigheter när till exempel betalningsanmärkningar uppstår. De vi möter har i princip inte tillgång till den öppna bostadsmarknaden utan är hänvisade till olika kortsiktiga lösningar, säger Per-Uno Åslund, metodstödjare för hemlöshetsfrågan på Frälsningsarmén.

Frälsningsarmén möter människor som tillhör målgruppen hemlösa på närmare 80 orter i Sverige och hjälper till med mat, kläder, visst ekonomiskt bistånd, rådgivning, samtal och gemenskap. Ofta får kuratorer och andra hjälpa till med att tolka beslut från myndigheter och andra, och se till att de hjälpsökande får del av besluten. Fokus ligger på en helhetssyn med målet att människor ska få sina grundläggande behov tillgodosedda; fysiskt, psykiskt, andligt och socialt.

– Att få en tallrik mat lindrar den värsta hungern, och på längre sikt bygger det upp kroppen. Att få sova i ett varmt och ombonat rum, och ha möjlighet till samtal kan betyda mycket. Vi jobbar också långsiktigt för att skapa en varaktig förändring i människors liv, säger Per-Uno Åslund.

Artikelförfattare: Frälsningsarmén

Fler nyheter

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord