Information om möjlig smitta med Pseudomonasbakterier

MEDICIN / SMITTA >>

Under den senaste tiden har flera barn sökt hälso- och sjukvården i Uppsala på grund av smärta, rodnad och svullnad i fotsulorna. Någon orsak har ännu inte kunnat fastställas men en teori är att det rör sig om det sällsynta tillståndet, ”Pseudomonas hot foot syndrome”.

Detta tillstånd orsakas av miljöbakterien Pseudomonas aeruginosa och har beskrivits hos barn i åldrarna 2 till 15 år efter besök på bad-/bastuanläggning

Tillståndet är självläkande och de flesta är bättre redan efter ett par dagar.

Bakterien är inte påvisad varken hos något barn eller på Fyrishov men det kan finnas ett samband eftersom de drabbade barnen alla nyligen hade besökt badet. Utredning pågår.

Om man misstänker att ett barn drabbats av ovanstående och barnet är medtaget, har feber eller var- eller vätskefyllda blåsor, bör man kontakta sin vårdcentral för bedömning och provtagning.

Artikelförfattare: Region Uppsala

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck