Fyra procent färre som valde flyget i februari

>>

I februari trafikerade närmare 2,8 miljoner passagerare Swedavias tio flygplatser, vilket innebar en minskning med fyra procent jämfört med samma månad i fjol. För Arlandas del var motsvarande minskning tre procent.

Illustrationsbild: Passagerare på Stockholm Arlanda flygplats. (Foto: Maskot)

Utrikespassagerarna stod för en minskning om två procent medan inrikesflyget tappade med hela sex procent (siffrorna gäller samtliga Swedavias flygplatser, red). Arlanda hanterade under februari 1,357,000 utrikesresor (-2%) samtidigt som 399,000 inrikesresor innebar en fyraprocentig minskning.
Bland Swedavias flygplatser märks två undantag som ”går mot strömmen”; Visby och Luleås flygplatser, vilka redovisar en tre- och tvåprocentig ökning av antal passagerare, det uppger Swedavia i ett pressmeddelande.

Flygplatsleverantören har ett antal miljösatsningar på gång. Bland annat ska de tio flygplatsernas egna verksamheter från och med 2020 ha upphört helt med att släppa ut fossilt koldioxid.
Vill du veta mer om Swedavias statistik går du med fördel in på denna länk som leder direkt till företagets webbsida.

| redaktion@luthagsnytt.se |

Fler nyheter

RANKING | Akademiska sjukhuset ett av världens bästa sjukhus

NÄRINGSLIV • SKOLA | Möt morgondagens entreprenörer på UF-mästerskapet

KULTUR | Youssou N’Dour till UKK

FORSKNING | Nytt världsrekord för CIGS-solceller till Uppsala universitet

Vi | Anonyma stödsamtal ska få fler att våga söka hjälp

Enligt redaktören: I am nineteen going on twenty, la la …