Mourad Kouri – Ua kommuns första ateljéstipendiat visas på Uppsala konstmuseum

>>

Uppsala konstmuseum presenterar Mourad Kouris konstnärskap i utställningenTröskelstadiet som i en postminimalistisk anda lyfter fram de ideologier som finns i tingen och rummet i sig. Kouris installation som intar hela utställningsrummet, pekar på den kulissverkan som både finns i konstruktion av begrepp som nationalism, men även i ett konstmuseum. Hur dagens tillgänglighet och mobilitet alltmer präglas av exil och undantagstillstånd och att tröskelstadiet blir allt mer manifest.Mourad Kouri är Uppsala kommuns ateljéstipendiat 2018/2019. Stipendiet är nyinstiftat och består av en kostnadsfri ateljévistelse samt möjlighet att ställa ut på Uppsala konstmuseum. Utställningen Tröskelstadiet med Mourad Kouri visas 9 mars – 22 april 2019. 

I tidigare arbeten har Mourad Kouri specifikt använt sig av flyktingens och flyktingsmugglarens position för att förstå gränsen på ett såväl fysiskt som symboliskt plan. Hur en gräns både kan vara ett mentalt tillstånd och en GPS-punkt på kartan. Mourad Kouri beskriver hur hans syriska släktingar och familjemedlemmar har en pragmatisk relation till gränser: pengar som skall betalas ut, platser att infinna sig på vid rätt tidpunkt, behållare att smugglas inuti genom Europa. Tröskelstadiet beskriver här ett tillstånd, eller stadium på gränsen mellan stater och system. En plats som också kan upplevas som subversiv eftersom den vägrar att helt definieras.

Mourad Kouri, ”To draw a line”, 2018. Konstakademien i Stockholm.
Foto Jean-Baptiste Béranger.

En ledstång i metall skär av rummet. Kouri påpekar själv att ledstänger är något typiskt skandinaviskt, tätt sammanlänkat med välfärdsstatens månande om medborgare. Det finns en tydlighet i hur vi bör röra oss i rummet. Linjen blir även en barriär som inte får överträdas, likt passkontrollen på flygplatsen i en tillsynes neutral design. En liknande ambivalens återfinns i verket Tel al-Za’atar™ (Timjanberget). Ett badkar från svenskt folkhem har fyllts med olivolja och krönts med ett berg av kryddblandningen za’atar. Kouri refererar till matlagning i mellanöstern och måltidens sinnliga samt sociala funktion som stäcker sig över etniska grupper, landsgränser och historiska epoker. Tel al-Za’atar är även namnet på ett Palestinskt flyktingläger utanför Beirut, Libanon, där en massaker utfördes av högerextrema miliser 1976. Våld och vardagsliv. Kouri gestaltar det latenta våldet, hur det alltid är närvarande även som minnesbilder i diasporans Sverige.

Mourad Kouri är Uppsala kommuns ateljéstipendiat 2018/2019. Ateljéstipendiet för nyutexaminerade bildkonstnärer är nyinstiftat och består av en kostnadsfri ateljévistelse under ett år i Ateljéföreningen Hospitalets lokaler i stadsdelen Ulleråker, samt möjlighet att få ställa ut på Uppsala konstmuseum. Kouri har en masterexamen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2018.

Program:

Lördag 9 mars 14.00
Vernissage
 med invigningstal av Linda Eskilsson, kulturnämndens ordförande, Uppsala kommun.

Torsdag 21 mars 
18.00-19.00
Performance 
Tel al-Za’atar™, Mourad Kouri

19.00-20.00
Panelsamtal: 
Designed security in a time of mobility.
Mourad Kouri, Mahmoud Keshavarz, Saskia Holmkvist och Ellen Nyman. Mourad Kouri undersöker i sina skulpturer begrepp som gränser, mobilitet och tillgänglighet. Tillsammans med konstnärerna bakom videoinstallationen Sicherheit Saskia Holmkvist, Ellen Nyman och Corina Oprea diskuteras samband mellan vapenindustrin, design, politik och ofrivillig migration. Medverkar gör också Mahmoud Keshavarz, postdoktor vid programmet Engaging Vulnerability, Uppsala universitet. Han är en av deltagarna i kollektivet Critical Border Studies.
Samtalet sker på engelska. 
I samarbete med Uplands Konstförening.

Uppsala konstmuseum är ett av Uppsala kommuns museer och har sina lokaler i Uppsala slott sedan 1995. På museets tre utställningsplan visas svensk och internationell samtida och historisk konst och konst ur samlingarna. Museibutik och kafé. Fri entré.

Artikelförfattare: Uppsala konstmuseum

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer