Region Ua har minskat sin energiförbrukning med drygt 22 procent

>>

En av målsättningarna med Region Uppsalas miljöarbete var att från basåret 2014 till och med år 2018 minska energiförbrukningen med 10 procent. Nu visar siffrorna att Region Uppsala istället har minskat sin förbrukning med 22,3 procent.

– Det är fantastiska och mycket glädjande siffror, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande för fastighets- och servicenämnden.

Region Uppsala följer allmän praxis och mäter energiförbrukningen per kvadratmeter och år, samt klimatkorrigerar i enlighet med SKL:s rekommendation (så att minskad förbrukning inte är ett resultat av milda vintrar till exempel).

Region Uppsala har framför allt jobbat med frågan i enlighet med fem delprojekt. Energikrav vid upphandlingar är ett, exempelvis kräver Region Uppsala koldioxidneutral fjärrvärme. Genom energikartläggningar har man hittills hunnit gå igenom ungefär halva Akademiska sjukhuset, vilket innefattar allt från glödlampor till fönster. Ett annat projekt handlar om utbildning av personalen – vad kan de göra för att minska förbrukningen?

De två återstående projekten handlar om energiåtgärder och driftoptimering. Region Uppsala har investerat cirka 45 miljoner kronor i att bland annat tilläggsisolera fasader, byta fläktar, byta belysning till energisnål LED-belysning och se över ventilationssystem med mera. Tre personer har sedan jobbat både på Akademiska sjukhuset och med Region Uppsalas fastigheter i övriga länet med att optimera inte minst driften av ventilationen. Exempelvis ska effekten gå ner de tider då endast ett fåtal personer vistas i lokalerna.

– På köpet har vi blivit länets största innehavare av solceller. Vi har många hus och därmed många tak, där finns det numera gott om solceller. Drygt två procent av vår energikonsumtion kommer nu från egna solceller, berättar Jonas Eriksson, teknikchef på Fastighet och service.

– Uppsala räknas som världsledande inom framtidssäkrade miljönyttiga energisystem. Då känns det väldigt bra att Region Uppsala fullt ut kan anamma detta, och vara bland de bättre i Sverige på energieffektivisering, säger Björn-Owe Björk (KD).

Artikelförfattare: Region Uppsala

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer