Patientnämnden vill få svar med anledning av många anmälningar

>>

Mellan 2017 och 2018 ökade antalet anmälningar till patientnämnden med cirka 17 procent, till 1867 registrerade ärenden. Detta innebär att Region Uppsala landar på tredje plats nationellt sett till antalet anmälningar, och att patientnämnden nu väljer att rikta en fråga till vårdstyrelsen och sjukhusstyrelsen om deras arbete med förbättringar.

I sitt arbete har patientnämnden nu börjat att titta på en analys av de synpunkter och klagomål som kommit in. Under torsdagens möte gällde analysen synpunkter och klagomål kring information och delaktighet som samlats in under 2018. Tillgänglighet kommer att behandlas i april, kirurgi i juni och dokumentation och sekretess i december.

– I grund och botten är det mycket bra att patienter anmäler upplevda felaktigheter. Meningen med dagens system är ju att vården ska lära utifrån patienters erfarenheter. Och vi tror ju att den största orsaken till ökningen är att det blivit enklare att anmäla via webben. Men samtidigt ligger våra grannar Örebro och Västmanland lägre, säger Mimmi Westerlund (KD), ordförande för patientnämnden.

Av de ärenden som anmäldes förra året så var det 159 som på något sätt rörde frågor där patienten inte upplevde sig delaktig i vården eller att man fick rätt information. Det var dessa ärenden som patientnämnden nu valt att granska.

Den vanligaste kritiken från patienterna inom området information gäller utebliven information av undersöknings- och provtagningsresultat. En återkommande synpunkt var också att patienten inte upplevde sig lyssnad till och därför inte kunde vara delaktig. Andra ärenden gällde bland annat att patienten nekades att byta till annan läkare, eller att vara delaktig då intyg skulle skrivas.

– Det är första gången som vi väljer att rikta frågor direkt till den politiska ledningen i Region Uppsala. Anledningen till att vi arbetar med anmälningarna är ju att vi vill kunna driva på för en förbättring av vården, förklarar Mimmi Westerlund (KD).

Vid sitt möte på torsdagen bestämde nu därför patientnämnden alltså att skicka sin analys av synpunkter och klagomål till vårdstyrelsen och sjukhusstyrelsen för beaktande. Dessutom riktar patientnämnden en fråga till dessa styrelser: Hur jobbar verksamheterna med att förbättra information och delaktighet för patienterna? Nämnden vill ha svar till i juni 2019.

Artikelförfattare: Regioni Uppsala

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck