Fler Uppsalabor ska försörja sig långsiktigt

>>

Uppsala kommun har satt som mål att andelen Uppsalabor som mottar ekonomiskt bistånd ska sjunka till under fyra procent under innevarande mandatperiod. Arbetsmarknadsnämnden har därför gett arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en plan för att nå målet. Under 2017 var det 4,9 procent av befolkningen som tog emot ekonomiskt bistånd.

– Idag har vi många individer som får försörjningsstöd och vi måste jobba ännu mer aktivt så att fler kommer i arbete. Genom att satsa på utbildning och arbetsmarknadsinsatser kan vi nå det långsiktiga målet att minska behovet av försörjningsstöd. Att gå från arbetslöshet till jobb skapar en positiv utveckling som leder till självständighet och att individer blir förebilder för sina närmaste, särskilt för barn som behöver se och få uppleva att sina föräldrar har ett jobb att gå till, säger Mohamad Hassan, ordförande för arbetsmarknadsnämnden.

Redan idag genomför Uppsala kommun insatser för att minska andelen Uppsalabor som mottager ekonomiskt bistånd, men nu höjs ambitionsnivån ytterligare.

– En viktig satsning för att uppnå målet är att driva Utbildnings- och jobbcenter som vi nyligen öppnat i Gottsunda Centrum. Vi planerar också för en liknande samlokalisering av våra verksamheter i Boländerna. Genom att samla fler professioner under ett tak och ge individen ett samordnat stöd ska vägen mot studier och arbete förkortas. Allt vi gör inom vår verksamhet går ut på att fler Uppsalabor ska kunna försörja sig själva, säger Lena Winterbom, direktör för arbetsmarknadsförvaltningen.

Artikelförfattare: Uppsala kommun

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”