Uppsala kommun visar återigen ett starkt resultat

>>

Det preliminära bokslutet visar att Uppsala kommun för tredje året i rad kan redovisa ett positivt resultat. God kostnadskontroll och högre generella statsbidrag och utjämning än budgeterat är några av förklaringarna. För Uppsala kommunkoncern är det preliminära resultatet 563 miljoner kronor för år 2018. Kommunen har därmed nått sitt resultatmål och stärkt kommunens ekonomiska ställning.

– Vi ska ha ordning och reda i ekonomin. Tack vare en bra kostnadskontroll i våra verksamheter och mycket hårt arbete kan Uppsala kommun även för 2018 visa upp ett bra ekonomiskt resultat. Det är viktigt för att vi ska kunna fortsätta utveckla Uppsala, säkra Uppsalabornas framtida välfärd och göra de stora investeringar som ett växande Uppsala behöver, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det ekonomiska resultatet är starkt både för kommunens nämnder och för de kommunala bolagen som tillsammans utgör Uppsala kommunkoncern.

För kommunens nämnder är det preliminära resultatet 429 miljoner kronor. Justerat för jämförelsestörande poster är resultatet 271 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 255 miljoner kronor.

– Allmänt stärkt ekonomistyrning med tydliga prioriteringar och effektiviseringar kombinerat med satsningar på viktiga verksamheter gör att Uppsala stärkt sitt utgångsläge när högkonjunkturen nu ser ut att bromsa in samtidigt som de demografiska utmaningarna tilltar, säger Ola Hägglund, ekonomidirektör i Uppsala kommun.

Uppsala kommuns årsredovisning och bokslut ska antas av kommunfullmäktige 29 april. För mer information om kommunens mål och budget samt resultat se länken: Kommunens mål och budget.

>> Uppgifter från Uppsala kommun <<

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer