Finalisterna till Uppsala kommuns jämställdhetspris 2019 utsedda

>>

Uppsala kommuns jämställdhetsråd har utsett tre finalister till årets jämställdhetspris. Priset uppmärksammar och lyfter fram verksamheter och medarbetare inom kommunen som bidragit till varaktig jämställdhet genom ett aktivt, medvetet och normkritiskt arbete. Den 8 mars tillkännages årets pristagare vid ett evenemang på Uppsala stadsteater.


– Jag är glad över det gedigna jämställdhetsarbete som genomförs i Uppsala. Alla de nominerade verksamheterna är värdiga vinnare för deras insatser inom jämställdhet. Med dessa tre finalister kan vi konstatera att vinnaren kommer att fortsätta göra ett gott arbete och förvalta priset galant, säger Mohamad Hassan (L) ordförande i jämställdhetsrådet.

Av sju nominerade verksamheter har dessa tre utsetts till finalister:

  • Arbetsmarknadsavdelningen inom arbetsmarknadsförvaltningen
  • Fritid Uppsala inom kulturförvaltningen
  • Uppsalahem AB

Arbetsmarknadsavdelningen har under året bedrivit ett målmedvetet och systematiskt arbete med extratjänster. Arbetet har bidragit till att öka andelen kvinnor som fått en extratjänst.

Fritid Uppsala har utifrån upprättad handlingsplan för jämställdhet 2018 arbetat för att nå och få flickor att ta del av tonårsaktiviteter i syfte att uppnå en jämnare resursfördelning. 

Uppsalahem AB har integrerat jämställdhet i flera delar av verksamheten med särskilt externt fokus 2018. Företaget arbetar systematiskt för att säkerställa inkluderande och trygga miljöer där alla, oavsett kön, kommer till tals och deltar.

Den 8 mars hyllas de tre finalisterna och jämställdhetsrådet tillkännager då också årets pristagare vid ett evenemang på Uppsala stadsteater. Priset som delas ut av Uppsala kommuns jämställdhetsråd och dess ordförande kommunalrådet Mohamad Hassan (L) består av ett diplom och 25 000 kronor att använda för fortsatt jämställdhetsarbete.

>> Uppgifter från Uppsala kommun <<

Fler nyheter

TRÄDGÅRD | Så minskar du risken för gräsbränder

FLOGSTA | Uppsalahem satsar på ljuskonst i studentområde

SAMHÄLLE | ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall