Idétävling om Uppsala hospital — startar 15 februari

>>

Den 15 februari rullar Uppsala kommun igång en historisk idétävling bland fastighetsutvecklare, arkitektbyråer och investerare. Målet är att hitta ett kreativt och långsiktigt ägande för Uppsala hospital, den spektakulära sjukhusbyggnaden från 1885 i Ulleråker. Rätt ägare med rätt affärsidé har möjlighet att lyfta både Ulleråker och Uppsala som destination.

Hospitalets läge i södra Uppsala, mitt emellan två av Sveriges största universitet, och nära Akademiska sjukhuset, innebär stora möjligheter. I och med den kommande spårvagnssatsningen får hospitalet dessutom en hållplats inpå knuten.

– En byggnad som Hospitalet behöver ett tydligt syfte för att komma till sin rätt. Vi vill se något nytt, gärna en typ av destination som Uppsalaborna aldrig har haft så nära. Vi har valt att utlysa en tävling för att säkerställa att platsen och byggnaden behåller sina kulturhistoriska värden, men får en funktion i Uppsalabornas liv så att den lever kvar under lång tid, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.

Startmöte för tävlingen äger rum i Hospitalet, en av Uppsalas viktigaste kulturhistoriska byggnader, i Ulleråker den 15 februariTävlingen öppnar samma dag och pågår under 2019. Vinnaren går in i en planprocess för tomten tillsammans med kommunen.

Uppsala kommun väljer ett tävlingsförfarande för att skapa något helt nytt av en i Uppsala unik miljö. Hospitalet, i folkmun kallat ”Vingmuttern”, var länge en viktig del i den psykiatriska vården.

Byggnaden, som stod färdig 1885, är tydligt inspirerad av äldre slottsanläggningar och ritades av arkitekten Axel Kumlien, som ligger bakom flera sjukhus och offentliga byggnader runtom i landet, bland annat Grand Hôtel i Stockholm.

En viktig förutsättning i tävlingen är att majoriteten av lokalerna används för publik verksamhet, det vill säga verksamheter som riktar sig utåt. Förhoppningen är att fler ska kunna ta del av lokalerna, vilket utesluter en renodlad omvandling till privatbostäder eller rena kontorslokaler.

– Vinnaren ska ha ett kreativt förslag och rätt ekonomiska muskler. Konceptet ska vara intressant redan nu, men kan självklart ta höjd för att Ulleråker om ett antal år är en central plats i Uppsala och södra staden, som erbjuder helt andra ekonomiska möjligheter än dagens, säger Kristina Sandberg, huvudprojektledare på Uppsala kommun.

År 2050 kan Uppsala ha växt med över 100 000 invånare. För att säkra en långsiktigt hållbar tillväxt sker en intensiv planering av infrastruktur, nya bostadsområden och områden för näringslivsutveckling. Majoriteten av tillväxten planeras till den södra delen av staden och Uppsala kommer att förändras genom satsningar på spårväg, utökad järnvägskapacitet mot Stockholm och helt nya stadsdelar.

I Uppsalas södra stadsdelar är 25 000 bostäder planerade, varav 7000 i Ulleråker (se FÖP Södra staden). Uppsalapaketet, Uppsala kommuns och Region Uppsalas överenskommelse med staten, innebär att ytterligare 25 000 bostäder och sammanlagt 10 000 arbetstillfällen planeras kring södra staden och Bergsbrunna.

I juryn ingår Uppsala kommuns stadsdirektör Joachim Danielsson och stadsarkitekt Claes Larsson.

_____________________________________________
Avsändare: Uppsala kommun

_____________________________________________

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”