Färgkodning ska underlätta årets skolval

>>

Året grundskoleval har precis öppnat och pågår 10–31 januari. Skolvalet omfattar alla barn som ska börja förskoleklass. Det gäller även elever som går på en skola där nästa årskurs inte finns. I år införs färgkodning av kommunala skolors årskurs 6 och 7 för att visa skolor det finns gott om plats på.

Nytt för i år är också att de som inte gör ett aktivt skolval placeras samtidigt med de som valt. Ingen elev ska missgynnas av att föräldrar av något skäl inte gjort ett val. Men eftersom inget eget önskemål finns, sker placeringen enbart utifrån syskonförtur och relativ närhet.

Den nya färgkodningen görs för de som ska börja i årskurs 6 eller 7 och innebär att skolor med få platser markeras med rött, skolor med 11-30 platser markeras som gula och de med fler än 30 platser med grönt. Markeringen tas ut efter hur antalet skolplatser såg ut den 9 januari och ändras inte under skolvalsprocessen. Kodningen framgår på uppsala.se/skolval och visar inte söktrycket till skolorna, utan endast läget dagen före att skolvalet började.

– Vi hoppas att det ska underlätta för vårdnadshavarna. Genom att tänka strategiskt och inte enbart välja röda skolor utan också ange någon gul eller grön ökar chansen för barnen att få en önskad skola. Men det är enbart kommunala skolor som färgkodas, inte de fristående, där behöver man själv hålla koll, säger Outi Ceder, chef antagning grundskola.

Totalt är det drygt 4 200 barn som kan söka skola inför hösten 2019, av dessa inbjuds 1700 att välja till årskurs 4, 6 och 7. Resten gäller förskoleklass. I skolvalet önskar vårdnadshavare tre skolor som de kan tänka sig för sitt barn. Skolvalet är inte obligatoriskt, men att göra ett aktivt skolval ökar chansen att få en skolplats som man är nöjd med. I skolvalet 2018 fick 92 procent sitt förstahandsval till förskoleklass och i årskurs 1-9 var det 73 procent som fick sitt förstahandsval. Totalt fick hela 96,4 procent av de som gjorde ett aktiv val plats på någon av sina tre valda skolor.

Vårdnadshavarna söker skola i kommunens datasystem eBarnUngdom på uppsala.se. Därefter sker placeringen och senast 12 mars får vårdnadshavarna besked. Efter det kan man göra ett omval 15 till 25 mars och slutgiltig placering meddelas senast 30 april.

Placeringarna görs utifrån utbildningsnämndens urvalskriterier syskonförtur och relativ närhet. Syskonförtur gäller om eleven bor inom en radie av två kilometer från skolan och har ett äldre syskon som går i förskoleklass eller upp till årskurs tre det skolår som ansökan gäller. Relativ närhet innebär att den som bor relativt närmast skolan, får skolplatsen om antalet platser inte räcker för alla sökande.

Mer information om kommunens urvalsprinciper, syskonförtur och relativ närhet finns på uppsala.se/skolval

________________________________________________
Avsändare: Uppsala kommun
________________________________________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer