M: UA kommun blir stor vinnare med M-KD-budget

>>

Efter att riksdagen röstat igenom Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budget för 2019 står Uppsala kommun som en av de stora vinnarna. Uppsala kommun får under 2019 hela 77 miljoner kronor extra i generella statsbidrag. 

Totalt avsätts ca. fem miljarder kronor i generella anslag till kommuner och landsting/regioner under 2019. Moderaterna och Kristdemokraterna i Uppsala välkomnar de extra resurserna som det nu är upp till kommunen att lägga där behoven är som störst.

– Vi vill lägga resurserna på att öka tryggheten för Uppsalaborna genom satsningar på fler trygghetskameror och ordningsvakter, säger kommunalråd Fredrik Ahlstedt (M).

I den nya budgeten finns även stora satsningar på fler poliser med bättre arbetsvillkor och högre lön. För Uppsalas del innebär det 350 nya polisanställda, en satsning som ska vara fullt utbyggd 2024. 

– Detta är otroligt viktigt för att få bukt med otryggheten i Uppsala. Tryggheten är en alldeles för viktig fråga för att prioriteras ner. Det är bra att polisen nu äntligen får utökat stöd, säger Jonas Segersam (KD). 

______________________________________________________
Avsändare: Moderaterna Uppsala kommun
_______________________________________________________


Fler nyheter

TRÄDGÅRD | Så minskar du risken för gräsbränder

FLOGSTA | Uppsalahem satsar på ljuskonst i studentområde

SAMHÄLLE | ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall