Dyrt för livsmedelsföretagare som inte registrerar sin verksamhet

 >> 

Den 1 januari 2019 införs sanktionsavgifter för de som startar livsmedelsverksamhet utan att först registrera livsmedelsanläggningen. Storleken på sanktionsavgiften kan variera mellan 2 500 kronor och 75 000 kronor.

Syftet med skärpningen är enligt Livsmedelsverket att ge säkrare livsmedel för konsumenten och bidra till en rättvisare konkurrens mellan livsmedelsföretagen.

Varje livsmedelsanläggning, där en livsmedelsföretagare bedriver verksamhet, ska vara registrerad. Även vid ägarbyte måste en ny anmälan göras. Detta gäller även om en och samma företagare byter organisationsnummer eller om restaurangen tas över av ett helt annat företag.
– Vårt mål är alltid att det ska vara lätt att göra rätt. Vi och livsmedelsbranschen får hjälpas åt med att nå ut med information till så många som möjligt. Företagare i Uppsala som är det minsta osäkra på vad som gäller är välkomna att höra av sig till oss på miljöförvaltningen så att det blir rätt, säger Tobias Johansson, avdelningschef för livsmedelskontrollen på miljöförvaltningen.

Införandet om sanktionsavgifter har beslutats av riksdag och regering. De nya reglerna gäller såväl för privata som för offentliga aktörer och börjar gälla 1 januari. 

För grova överträdelser mot livsmedelslagstiftningen återinförs också fängelsestraff på upp till två år. Fängelse kan till exempel bli aktuellt om någon producerar, hanterar eller marknadsför livsmedel som kan utgöra en fara för människors liv eller hälsa.

______________________________________

Uppgiftslämnare: Uppsala kommun    redaktion@luthagsnytt.se 

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”