Miljoner till Uppsalas kulturliv och barn- och ungas fria tid

Nästa år får 39 organisationer dela på över 20 miljoner kronor från Uppsala kommun för att främja ett mångsidigt konst- och kulturliv. Samtidigt delas drygt 10 miljoner kronor ut i stöd till barns och ungas fria tid och drygt 6,6 miljoner för kulturpedagogisk verksamhet där barn och unga i åldern 6 till 20 år får möjlighet att själva skapa och utvecklas.

– Kulturnämnden arbetar målmedvetet för att stärka förutsättningarna för skapande och kulturutövande i Uppsala. Två viktiga delar av det är att göra det möjligt för fler barn och unga att lära sig en konstform och att utöka stödet till det fria professionella kulturlivet. Vi säkrar kvaliteten och gör det möjligt för etablerade aktörer att ta större plats i det växande, kreativa Uppsala, men möjliggör också för nya, unga eller oetablerade aktörer att få stöd för sina idéer, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

Kulturnämnden fortsätter sin satsning på det konstnärsdrivna kulturhuset Köttinspektionen med 1 091 000 kronor för verksamheten och ett särskilt stöd på 150 000 kronor till den internationella festivalen Revolve – Uppsala Performance Art Days. 

Även Bror Hjorths Hus får ett utökat stöd för verksamheten, totalt 5 653 000 kronor, för att kunna fortsätta erbjuda alla besökare fri entré. En satsning som gett museet 50 procent fler besökare sedan kulturnämndens införande av fri entré-reformen sommaren 2015. Museet får dessutom ett särskilt stöd på 200 000 kronor för renovering och underhåll av byggnaden. 

Fredens Hus på Uppsala slott får utökat verksamhetsstöd till 2 222 000 kronor för sin verksamhet liksom Den Lilla Teatern 660 000 kronor, som också fått ett särskilt stöd om 350 000 kronor för sitt jubileumsarbete och för att arrangera en scenkonstfestival för barn och unga.

En av kulturnämndens målsättningar är att erbjuda meningsfulla fritidssysselsättningar för barn och unga i kommunen. De verksamheter nämnden finansierar syftar till att främja goda livsbetingelser för alla som växer upp och lever i Uppsala kommun, och lägger grunden till ett samhälle präglat av kreativitet, bildning och innovationskraft. 

Kulturnämnden har beslutat om 10 miljoner kronor i stöd till barns och ungas fria tid, där exempelvis Uppsala loves hiphop får utökat projektstöd för sina öppna dansträningar på fredagar och Uppsala tennisklubb får utökat stöd för sitt sociala tennisprojekt Amo Obaida. 

I det stöd kulturnämnden ger för kulturpedagogisk verksamhet för barn och unga har Österledskyrkans musikskola och Studiefrämjandets kulturskola beviljats extra stöd för att kunna sänka sina avgifter. Den föreningsdrivna verksamheten får numera inte ha högre avgifter än inom den kommunala kulturskolan enligt kulturnämndens reviderade riktlinjer för stödet.

Beslutet om 2019 års olika stöd fattades på kulturnämndens sammanträde den 17 december.

_____________________________________

Uppgifter från Uppsala kommun |  redaktion@luthagsnytt.se 

Fler nyheter

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg