Utökat område för kommunala ordningsvakter

 >> 

Polisen beviljade i fredags ett visst utökat område för kommunala ordningsvakter i Uppsala kommun. Det gör det möjligt för kommunen att låta ordningsvakter verka inom ett större och mer sammanlänkat område i och med att det numera även omfattar Årummet längs med Fyrisån.

Uppsala kommun har fått tillstånd från polisen att utöka området, det så kallade LOV 3-området, med kommunala ordningsvakter för att upprätthålla ordning och säkerhet i Uppsala centrum. Delar av kommunens ansökan har beviljats vilket innebär att det befintliga området som kommunen har tillstånd för, utökas med båda sidor längs med Fyrisån. Kommunens ordningsvakter får därmed möjlighet att verka inom ett större område, se bifogad karta.

Enligt polisen är det med nuvarande lagstiftning inte möjligt att ge tillstånd för kommunala ordningsvakter inom hela det område som fanns med i kommunens ansökan.

– Tryggheten i Uppsala ska öka och vi står redo att vidta flera åtgärder för att lyckas. Därför är jag glad att polisen nu gett tillstånd för ett större patrulleringsområde men önskar såklart att de hade kunnat bevilja vår ansökan fullt ut. Ordningsvakternas arbete är uppskattat bland oss Uppsalabor och jag kommer att uppmana nästa regering att se över lagstiftningen så att vi kan trappa upp vårt trygghetsarbete ytterligare, säger Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsen.

I juni 2017 sökte kommunen första gången tillstånd för ordningsvakter i centrala Uppsala. Sedan juli samma år har stadens gator och torg patrullerats varje dag under eftermiddagar och kvällar. När tillståndet skulle förnyas under våren 2018 beviljades endast en begränsad del av det tidigare området. En ny ansökan lämnades då in med förstärkt argumentation. Det är den ansökan som nu beviljats till del, med innebörden att området utökas något igen.

Det nya tillståndet gäller från och med den 7 december 2018 till och med den 6 december 2020.

__________________________________
 Avsändare Uppsala Kommun 

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck