Ua kommun deltar i forskningsprojektet ’Störningsfri stad’

(UA KOMMUN / FROSKNING / INOVATION)

Forskningsprojektet Störningsfri stad ska ta reda på hur samordnad byggtrafik kan bidra till förbättrad miljö. Projektet finansieras bland annag av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Uppsala kommun bidrar med tid och kunskap, så kallad inkind, från stadsbyggnadsförvaltningen.

Bakgrunden till projektet är den starka samhällsutvecklingen med många byggprojekt i främst stadsmiljö. Det innebär att behovet av transporter ökar samtidigt som möjligheten för stora bilar att ta sig fram i trafiken blir begränsad. Orsaken är avsaknad av överblick över trafikbelastning, brist på koordination av transporterna och mellan myndigheter, byggföretag och byggprojekt.

Syftet med forskningsprojektet Störningsfri stad är att utveckla ett planeringssystem som med hjälp av interaktiv visualisering, ska kunna beräkna trafikflöden och trafikdata, till exempel ljudnivåer. Systemet ska vara ett  beslutsstöd för kommuner och beställare när man tar fram genomförandeplaner och trafikanordningsplaner.

Tanken är att det ska leda till ökad framkomlighet i trafiken, och att staden ska fortsätta vara attraktiv att bo, besöka och arbeta i även under perioder när många byggen pågår samtidigt. 

Projektet Störningsfri Stad löper under tre år och har beviljats medel på 4,9 miljoner kronor från Vinnovas ”Innovationer för ett hållbart samhälle – 2018”. Resten är inkindbidrag från deltagande parter, bland andra Uppsala kommun, som har ett samarbete med andra deltagare i projektet.

Uppsala kommun utsågs 2018 till årets klimatstad, och vann även den globala utmärkelsen som årets klimatstad i WWF:s internationella stadsutmaning One Planet City Challenge. Uppsala tilldelades utmärkelsen tack vare ett ambitiöst arbete med breda samhällsövergripande satsningar och ett starkt fokus på hållbara transporter. 

I Uppsala invigdes ett bygglogistikcenter i mars 2018 för samordna transporter till kommunens byggprojekt. Syftet med Uppsala bygglogistikcenter är att genom ökad samordning minska och effektivisera antalet transporter inom staden.

____________________________________________________
Uppsala kommun / redaktion@luthagsnytt.se
____________________________________________________


Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”