Ua kommun och Ua universitet satsar på elever med särskild begåvning

(UTBILDNING / UA KOMMUN / UA UNIVERSITET / FRAMTIDSKLUBBEN GRO)
>>               
För att möta behoven hos elever med särskild begåvning gör Uppsala kommun och Uppsala universitet en gemensam satsning på ”Framtidsklubben GRO”. Klubben vänder sig till elever med särskild begåvning som tycker om att diskutera och analysera på djupet. Bland annat tas hållbar teknikutveckling, demokrati och rättvisa upp. Deltagandet är kostnadsfritt och anmälan görs av vårdnadshavare senast 19 december.

– Alla Uppsalas elever ska utmanas i sitt lärande. Barn med särskild begåvning hamnar tyvärr ofta i skymundan. Vi måste jobba för att både se till så att ingen elev lämnas efter i skolan och att de som behöver extra stora utmaningar får det, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Framtidsklubben GRO startar i slutet av januari och riktar sig till elever i årskurs 4-9 med särskild begåvning, som kan behöva extra stimulans för att klara av skolan på ett bra sätt. GRO tar upp frågor som hållbar teknikutveckling, framtidens matkonsumtion, klimatförändringar, smart användning av naturresurser, demokrati och rättvisa. Totalt 60 elever får chansen att behandla dessa frågor och utvecklas genom olika övningar, diskussioner, workshops, rollspel och interaktiva föreläsningar.

– Svensk skola driver ett omfattande arbete för att möta elever som behöver anpassningar för att lyckas med studierna, till exempel elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Men även elever med en särskild begåvning kan, paradoxalt, ha svårt att klara av skolan och behöver stimulans för att inte att bli uttråkade och riskera att misslyckas med skolan, säger Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör.

Tidigare i år beslutade utbildningsnämnden därför att göra en satsning på elever med särskild begåvning. Satsningen innebär dels fortbildningsinsatser för lärare på grundskolan, dels aktiviteter riktade till elever. Framtidsklubben är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, CEMUS, vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

– Det här är ett spännande samarbete för oss där vi kan utforska nya sätt att utveckla vår studentledda modell för utbildning för hållbar utveckling. Att arbeta med yngre åldrar är centralt när det kommer till hållbar utveckling, där finns en enorm förändringskraft! säger Sanna Gunnarsson, samverkansansvarig på CEMUS.

Träffarna som leds av kursledare och studenter från CEMUS och lärarutbildningen kommer att äga rum varannan vecka med start i vecka 5, 2019. På onsdagar för elever i årskurs 4-6 och på torsdagar för elever i årskurs 7-9. Senaste dag för anmälan är den 19 december.

Det finns ingen allmän definition av särskild begåvning så pedagogerna, som ska hjälpa till med att tipsa vårdnadshavarna om GRO, har i stället fått frågan om de har någon elev som tycker om att vända och vrida på tankar, och analysera på djupet. Någon som ligger före sina jämnåriga intellektuellt och skulle uppskatta att få träffa andra med liknande intresse av att ta sig an komplexa problem.

_____________________________
Artikelförfattare: Uppsala kommun
_____________________________

Fler nyheter

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin

BOENDE | Uppsalahem testar smarta droppmattor under kylskåp

SAMHÄLLE | Krafttag för mer jämställt och jämlikt Uppsala län

SENIOR | Äldreboendet Myrbergska gården satsar för att öka livskvaliteten

SVERIGE | Vårdförbundet varslar om övertidsblockad