Snart är det dags för skolval 2019!

(SKOLVALET 2019 / BARN OCH UNGDOM / UA KOMMUN)
>>            
I skolvalet 2018 gjorde 94,5 procent av alla elever ett aktivt skolval och av dem fick hela 96,4 procent plats på någon av sina tre valda skolor. Skolvalstiden för läsåret 2019/2020 pågår 10-31 januari och redan nu kan man besöka skolorna för att kunna göra ett genomtänkt val.

Syskonförtur och relativ närhet är de två urvalskriterierna för att få en plats i skolor som många söker till. Nytt för i år är att de, som inte gör ett aktivt val, placeras samtidigt som de som valt. Tidigare har de placerats sist, vilket bedömts vara orättvist.

– Skolvalet ska vara så rättvist som möjligt, samtidigt är det en fördel att göra ett aktivt skolval. Det är större chans att man får en placering som barnen och vårdnadshavarna är nöjda med, säger Outi Ceder, chef för antagningsenheten.

Skolvalet är inte obligatoriskt men i skolvalet 2018 fick 92 procent sitt förstahandsval till förskoleklass mot 90 procent 2017 och 89 procent 2016. I årskurs 1-9 var det 73 procent som fick sitt förstahandsval mot 79 procent 2017.

2019 kan totalt 4200 elever göra ett skolval. Av dessa inbjuds 1700 att välja till årskurs 4, 6 och 7.

Skolvalet pågår 10-31 januari. Därefter tas den karta som utgör underlag för skolplaceringarna fram, och arbetet med att placera eleverna pågår in i mars. Under perioden 1-12 mars får vårdnadshavarna besked om skolplaceringen. Efter det kan man göra ett omval 15 till 25 mars och slutgiltig placering meddelas senast 30 april.

Placeringarna görs utifrån kriterierna likavärdesprincip, syskonförtur och relativ närhet. Relativ närhet innebär att den som bor relativt närmast skolan, får skolplatsen. Syskonförtur gäller för barn som söker till förskoleklass och grundskola årskurs 1-3, bor inom 2 kilometers radie från skolan och vars syskon redan går på samma skola i högst årskurs 3 under läsåret 2019/20. Utanför 2-kilometersgränsen gäller principen om relativ närhet.

Mer information om skolvalet 2019 finns på uppsala.se/skolval.

________________________
Avsändare Uppsala kommun
________________________

Fler nyheter

TRÄDGÅRD | Så minskar du risken för gräsbränder

FLOGSTA | Uppsalahem satsar på ljuskonst i studentområde

SAMHÄLLE | ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall