Nya chefer på kommunledningskontoret

(NYA DIREKTÖRER / UA KOMMUN)
>>            
Vid kommunstyrelsemötet utsågs också Ingela Hagström, avdelningschef för social hållbarhet, till ny utvecklingsdirektör, samt ekonomidirektör Ola Hägglund till ny stabsdirektör. Båda tjänsterna är tillika biträdande stadsdirektör.

Utvecklingsdirektörens uppdrag är att samordna de politiska besluten i styr- och ledningsprocesserna och stabsdirektören ska samordna och säkerställa leveranserna gentemot verksamhet och ledning. Ett av skälen till förändringen är att kommunstyrelsen vill stärka kommunledningskontoret och utveckla samarbetet gentemot politiken. Samtidigt ska stabernas leveranser till verksamheterna utvecklas och effektiviseras.

Genom förändringen möts behovet av en sammanhållen ledning för kommunledningskontoret så att arbetssätt kan utvecklas för en mer ändamålsenlig styrning. De två biträdande stadsdirektörerna har som ett led i detta fått i uppdrag att lägga fram förslag till organisation för framtidens kommunledningskontor. Ingela Hagström och Ola Hägglund tillträder sina nya befattningar den 1 december 2018 och den sistnämnde kvarstår även som ekonomidirektör.

_____________________________
Enligt uppgift från Uppsala kommun
_____________________________

Fler nyheter

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin

BOENDE | Uppsalahem testar smarta droppmattor under kylskåp

SAMHÄLLE | Krafttag för mer jämställt och jämlikt Uppsala län

SENIOR | Äldreboendet Myrbergska gården satsar för att öka livskvaliteten

SVERIGE | Vårdförbundet varslar om övertidsblockad